Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Grzegorz Różyński

Imię i nazwisko: Grzegorz Różyński, dr hab. inż.

Stanowisko: docent

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A07
tel.: (+48)585222907
e-mail: c8193953e7a4beaa12d8468e80164266eebbccad8ec0

 • Specialist in data-driven modelling of morpho- and hydrodynamics

Projekty:

 • MAST III PACE
 • FP5 HUMOR

Konferencje:

 • Coastal Dynamics'97, Plymouth, participant
 • ICCE'98 Copenhagen, participant

Książki

cover
Coastal nearshore morphology in terms of large data sets
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708510
rok wydania: 2003
język: en

Streszczenie: W książce przedstawiono nowoczesne, statystyczne metody analizy dużych zbiorów danych pochodzących z monitoringu topografii dna i linii brzegowej, które opisują ewolucję morfologii badanej strefy brzegowej. Metody te umożliwiają identyfikację kluczowych czasowych i przestrzennych wzorców, za pomocą których można określić i opisywać procesy i zjawiska fizyczne występujące w danej strefie brzegowej. Wyodrębnione wzorce są efektem wszystkich interakcji i sprzężeń między wymuszeniami a odpowiedzią dna i stanowią ich obiektywne odzwierciedlenie, dzięki czemu możliwa jest wnikliwa i szczegółowa analiza głównych składników kształtujących ewolucję morfologii badanego brzegu. Metody te zastosowano do danych gromadzonych od wielu lat przez Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN w Lubiatowie. Kanoniczna analiza korelacyjna (CCA) umożliwiła ocenę wpływu ewolucji rew zewnętrznych na zmienność rew wewnętrznych. Analiza widma osobliwego (SSA) pozwoliła na identyfikację wymuszonych i chaotycznych elementów ewolucji linii brzegowej. Metoda głównych wzorców oscylacji (POP) posłużyła do budowy dynamicznego modelu zmienności dna w strefie brzegowej, a także modelu zmienności trendów ewolucji linii brzegowej. W podsumowaniu wskazano na synergię otrzymaną poprzez analizę tych samych danych za pomocą różnych metod, co wskazuje na optymalną strategię intensywnych analiz statystycznych w inżynierii brzegowej. Ponadto, przedstawiono stosowane już przedtem metody statystyczne, będące różnymi wariantami metody empirycznych funkcji własnych (EOF), dzięki czemu książka może być wykorzystana jako podręcznik nowoczesnych metod statystycznych w inżynierii brzegowej.


Artykuły

 1. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Some Characteristic Wave Energy Dissipation Patterns along the Polish Coast Poland. Oceanologia, Vol. 60, No. 4, 2018, str. 500-512 , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.04.001
 2. Lin Ch.-K., Huang W.-P., Różyński G., Lin J.-G.: A modification of ensemble empirical mode decomposition method. Journal of Marine Science and Technology, 2017, str. 108-118 , DOI: 10.6119/JMST-016-1017-1
 3. Dolbeth M., Stalnacke P., Alves F. L., Sousa L. P., Gooch G. D., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Bielecka M., Różyński G., Soares J. A., Baggett S., Margoński P., Chubarenko B., Lillebø A. I.: An integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approach. Scientific Reports, 6, 2016, str. - , DOI: 10.1038/srep19400
 4. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 1, 2016, str. 13-19
 5. Lillebø A. I., Somma F., Bielecka M., Margoński P., Matczak M., Przedrzymirska J., Różyński G., Zaucha J.: Assessment of marine ecosystem services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studies. Integrated Environmental Assessment and Management, July 2016 - Early View, 2016, str. - , DOI: 10.1002/ieam.1782
 6. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidence. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 142, No. 5, 2016, str. 0401600701-0401600715
 7. Szmytkiewicz P., Morawski M., Różyński G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 6, 2016, str. 333-339
 8. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 857-871
 9. Różyński G., Lin J.-G.: Data-Driven and Theoretical Beach Equilibrium Profiles: Implications and Consequences. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 141, No. 5, 2015, str. - , DOI: 10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000304
 10. Różyński G.: Long term couplings of winter index of North Atlantic oscillation and water level in the Baltic Sea and Kattegat. Ocean Engineering, Vol. 109, 2015, str. 113-126
 11. Reeve D., Karunarathna H., Pan S., Horillo-Caraballo J. M., Różyński G., Ranasinghe R.: Data-driven and hybrid coastal morphological prediction methods for mesoscale forecasting. Geomorphology, Vol. 256, 2015, str. 49-67 , DOI: 10.1016/j.geomorph.2015.10.016
 12. Bielecka M., Różyński G.: Management conflicts in the Vistula Lagoon area. Ocean & Coastal Management, Vol. 101, Part A, 2014, str. 24-34
 13. Oh J., Suh K. D., Różyński G.: Trend analyses of intensity and Duration of Typhoons Influencing the Korean Peninsula. Journal of Coastal Research, SI 64, 2013, str. 235-239
 14. Valsamidis A., Różyński G., Reeve D.: Data-driven analysis of medium-term wave-seabed interaction at a non-tidal beach with multiple bars. Marine Geology, Vol. 344, 2013, str. 144-154
 15. Różyński G., Oh J.: Ewolucja tajfunów w rejonie Półwyspu Koreańskiego w kontekście zmian klimatycznych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 3, 2012, str. 191-199
 16. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, str. - , http://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
 17. Różyński G.: Wave climate in the Gulf of Gdańsk vs. open Baltic Sea near Lubiatowo, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 57, No. 2, 2010, str. 167-176 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem57str167.pdf
 18. Różyński G.: Long-term evolution of Baltic Sea wave climate near a coastal segment in Poland; its drivers and impacts. Ocean Engineering, Vol. 37, No. 2-3, 2010, str. 186-199
 19. Różyński G.: Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi - Program UE ENCORA. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 2, 2009, str. 78-81
 20. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ninh Van P., Quynh D. N., Lien T. N. V.: Coastal processes at selected shore segments of south Baltic Sea and Gulf of Tonkin (South China Sea). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 56, No. 1-2, 2009, str. 3-28 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem56str003.pdf
 21. Różyński G., Hung N. M., Ostrowski R.: Climate change related rise of extreme typhoon power and duration over south-east Asia seas. Coastal Engineering Journal, Vol. 51, No. 3, 2009, str. 205-222
 22. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, str. 128-134
 23. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, str. 183-203
 24. Sanchez-Arcilla A., Panayotis P., Jose M. A., Beltrami G. M., Bolaños R., Briganti R., Burgmeijer M., Doorn N., Egozcue J. J., Galiatsatou P., Aguar J. G., Hanson H., Hawkes P., Kortenhaus A., Larson M., Li Y., Mai C. V., Ortego M. I., Paplińska-Swerpel B., Paszke Ł., Rajabalinejad M., Reeve D., Różyński G., Shams R., Sulisz W., Gelder P. H. A. J. M. van, Wang W.: Analysis of Riverine and Coastal Extremes. The FLOODsite Approach -- Introduction. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 179-182
 25. Reeve D., Różyński G., Li Y.: Extreme water levels of the Vistula River and Gdańsk Harbour. Journal of Hydraulic Research, Vol. 46, Extra Issue 2, 2008, str. 235-245
 26. Kroon A., Larson M., Möller I., Yokoki H., Różyński G., Cox J., Larroude Ph.: Statistical analysis of coastal morphological data sets over seasonal to decadal time scales. Coastal Engineering, Vol. 55, No. 7-8, 2008, str. 581-600
 27. Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative coast; evidence upon multi-resolution analysis. Coastal Engineering, Vol. 54, No. 3, 2007, str. 217-232
 28. Pruszak Z., Różyński G.: Rytmiczne zafalowania linii brzegowej południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 1, 2007, str. 13-21
 29. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Field observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast. Journal of Coastal Research, Vol. 23, No. 4, 2007, str. 846-860
 30. Różyński G., Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Data-driven analysis of joint coastal extremes near a large non-tidal estuary in North Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 68, No. 1-2, 2006, str. 317-327
 31. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Key phenomena in surf and swash zone: process-based modelling and data-driven analysis. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, Vol. 54, No. 4, 2006, str. 391-403
 32. Kaczmarek J., Różyński G., Pruszak Z.: Long period oscillations in the longshore current on a sandy, barred coast investigated with Singular Spectrum Analysis. Oceanologia, Vol. 47, No. 1, 2005, str. 5-25
 33. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Selected problems of sediment transport and morphodynamics of a multi-bar nearshore zone. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 62, 3, 2005, str. 415-425
 34. Różyński G., Reeve D.: Multi-resolution analysis of nearshore hydrodynamics using discrete wavelet transforms. Coastal Engineering, Vol. 52, No. 9, 2005, str. 771-792
 35. Różyński G.: Long term shoreline response of a non-tidal, barred coast. Coastal Engineering, Vol. 52, No. 1, 2005, str. 79-91
 36. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Fale podgrawitacyjne w warunkach południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 1, 2004, str. 8-14
 37. Różyński G.: Czerpanie zwartego i silnie zwartego iłu z toru podejściowego do portu w Antwerpii w rejonie Wielingen za pomocą pogłębiarki nasiębrnej wyposażonej w system DRACULA. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 25, Nr 4, 2004, str. 185-188
 38. Różyński G.: Data-driven modeling of multiple longshore bars and their interactions. Coastal Engineering, Vol. 48, No. 3, 2003, str. 151-170
 39. Larson M., Capobianco M., Jansen H., Różyński G., Southgate H. N., Stive M., Wijnberg K. M., Hulscher S.: Analysis and modeling of field data on coastal morphological evolution over yearly and decadal time scales. Part 1: Background and linear techniques. Journal of Coastal Research, Vol.19, No 4, 2003, str. 760-775
 40. Nick Dodd, Paolo Blondeaux, Daniel Calvete, Huib E. De Swart, Albert Falqués, Suzanne J. M. H. Hulscher, Greg Różyński, Giovanna Vittori: Understanding coastal morphodynamics using stability methods. Journal of Coastal Research, Vol.19, No 4, 2003, str. 849-865
 41. Różyński G.: Zastosowanie nowych metod statystycznych do opisu morfodynamicznych cech wielorewowego brzegu morskiego Część I, Empiryczne funkcje własne i główne wzorce oscylacji zastosowane do opisu zmian topografii dna w strefie brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 3, 2002, str. 130-137
 42. Różyński G.: Modelowanie sedymentacji w ładowni pogłębiarki ssącej. Omówienie artykułu C. van Rhee pt. "Modelling the Sedimentation Process in a Trailing Suction Hopper Dredger", Terra-Aqua No. 86, March 2002. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 4, 2002, str. 226-226
 43. Różyński G.: Reply to the comments on: Forced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis. Coastal Engineering, Vol. 44, nr 3, 2002, str. 271-272
 44. Różyński G., Jansen H.: Modeling nearshore bed topography with principal oscillation patterns. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 128, No. 5, 2002, str. 202-215
 45. Różyński G.: Zastosowanie nowych metod statystycznych do opisu morfodynamicznych cech wielorewowego brzegu morskiego. Cz. II. Ocena interakcji rew w profilu wielorewowym metodą kanonicznych korelacji oraz główne składniki zmienności linii brzegowej uzyskane metodą analizy widma osobliwego. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 23, nr 6, 2002, str. 306-313
 46. Różyński G.: Co-variability of bars in a multi-bar near-shore zone determined with Canonical Correlation Analysis (CCA). Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 48, No. 2, 2001, str. 91-106 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem48no2str091.pdf
 47. Różyński G., Larson M., Pruszak Z.: Forced and self-organized shoreline response for a beach in the southern Baltic Sea determined through singular spectrum analysis. Coastal Engineering, Vol. 43, nr 1, 2001, str. 41-58
 48. Szmytkiewicz M., Biegowski J., Kaczmarek L. M., Okrój T., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Skaja M.: Coastline changes nearby harbour structures: comparative analysis of one-line models versus field data. Coastal Engineering, Vol. 40, nr 2, 2000, str. 119-139
 49. Knabe W., Przewłócki J., Różyński G.: Spatial averages for linear elements for two-parameter random field. Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 13, No. 3, 1998, str. 147-167
 50. Pruszak Z., Różyński G.: Variability of multibar profiles in terms of random sine functions. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, Vol. 124, No. 2, 1998, str. 48-56
 51. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Statistical properties of multiple bars. Coastal Engineering, Vol. 31, nr 4, 1997, str. 263-280
 52. Knabe W., Różyński G.: Anisotropy of random fields in stochastic FEM. Engineering Transactions, Vol. 43, Issue 3, 1995, str. 359-372
 53. Różyński G., Knabe W.: Stochastic FEM in soil mechanics. Part II. Aspects of application. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, 1994, str. 101-110 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem41no12str101.pdf
 54. Różyński G., Knabe W.: Stochastic FEM in soil mechanics. Part I. Discretization of random fields. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 41, No. 1-2, 1994, str. 87-99 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem41no12str087.pdf
 55. W. Knabe, G. Różyński: Envelopes of stationary stochastic processes. Archiwum Hydrotechniki, XXXVI, 3-4, 1990, str. 283-302 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem36str283.pdf
 56. Knabe W., Różyński G.: Analysis of variability as sum of simple stochastic processes. Archive of Hydrotechnics, XXXVII, 3-4, 1990, str. 75-95 , http://www.ibwpan.gda.pl/storage/app/media/ahem/ahem37no34str075.pdf
 57. Knabe W., Sulikowska I., Różyński G.: Komputerowa analiza wyników penetracji podłoża statyczną sondą stożkową. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 32, 1989, str. -

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kaczmarek L. M., Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Wybrane aspekty badań transportu osadów i morfodynamiki wielorewowej strefy brzegowej. W: Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. Red. Szmidt J. K., Gdańsk, 2001, Zastosowania mechaniki w budownictwie lądowym i wodnym. Księga Jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Profesora Piotra Wilde. str. 95-114
 2. Różyński G., Pruszak Z., Chrząstowska N.: Strefa wybrzeża i gospodarka morska. W: Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Etap III. Red. Sadowski M., Warszawa, 2013, Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu. Etap III. str. 94-103
 3. Lillebø A. I., Spray C., Alves F. L., Stalnacke P., Soares J. A., Sousa L. P., Sousa A. I., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Marin A., Loret J., Bielecka M., Różyński G., Margoński P., Chubarenko B.: European coastal lagoons: integrated vision for ecosystem services, environmental SWOT analysis and human well-being. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 187-201
 4. Dolbeth M., Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., Sousa L. P., Alves F. L., Soares J. A., Bello C., Marin A., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Bielecka M., Różyński G., Reda A., Chubarenko B.: The DPSIR framework applied to the society vision for tourism in 2030 in European coastal lagoons. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 203-211
 5. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Szymanek L., Chubarenko B., Esiukova E., Domnin D., Domnina A., Pilipchuk V.: The physico-geographical story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 57-66
 6. Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B., Domnina A., Kolosentseva M., Tararuk O., Przedrzymirska J., Zaucha J.: The management story of Vistula Lagoon. W: Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. Red. Lillebø A. I., Stalnacke P., Gooch G. D., 2015, Coastal lagoons in Europe: integrated water resource strategies. str. 67-76

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Różyński G., Ostrowski R.: Coastal resilience in Poland: from observations to theoretical generalization. W: Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. Red. Yu P.-S., Lo W.-Ch., Tainan, 2016, Proceedings of the 12th International Conference on Hydroscience & Engineering. str. 393-396 , 12th International Conference on Hydroscience & Engineering, 6-10 November 2016, Tainan , http://www2.hyd.ncku.edu.tw/iche2016/PDF/L.%20Coastal%20Risk%20Reduction%20and%20Resilience/12-0016.pdf
 2. Różyński G., Lin J.-G.: Data-driven beach equilibrium profiles: assessment of wave energy dissipation patterns. W: Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. Red. Yu P.-S., Tainan, 2014, Proceedings of Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications. str. 169-177 , Taiwan-EU Symposium on Ocean Observation and its Applications, 4-5 November 2014, Tainan
 3. Różyński G., Bielecka M., Margoński P.: Transboundary water management in the Vistula Lagoon - regulations, problems and conflicts. W: Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. Red. Roebeling P., Rocha J., Aveiro - Portugal, 2013, Proceedings of the TWAM2013 International Conference & Workshops. str. - , TWAM2013 International Conference & Workshops, 16-29 March 2013, Aveiro - Portugal
 4. Pruszak Z., Schönhofer J., Różyński G.: Spatiotemporal analysis of variations of certain morphological beach forms. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 1328-1342 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 5. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Long term evolution of Baltic Sea sandy beach forced by winter north Atlantic oscillation (NAOWI). W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. str. 262-271 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 6. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities of coastal evolution in Vietnam and Poland: evidence upon observations and analysis. W: Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). Red. Gomes F. V., 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean (ICCCM'07). str. 291-300 , ICCCM'07: 2nd International Conference on Coastal Conservation and Management in the Atlantic and Mediterranean, 22-26 March 2007, Hammamet - Tunisia
 7. Różyński G.: Wzrost sztormowości Morza Bałtyckiego w ostatnich dekadach: przyczyny i konsekwencje. W: Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji ZZOP, Niechorze 6-8 października 2010. 2010, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji ZZOP, Niechorze 6-8 października 2010. str. - , IV Ogólnopolska Konferencja Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce, 6-8 października 2010, Niechorze
 8. Różyński G., Pruszak Z.: Long-term rise of storminess near Poland: possible origin and consequences. W: Proceedings of the 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE'2010). 2010, Proceedings of the 32nd International Conference on Coastal Engineering (ICCE'2010). str. - , 32nd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2010, 30 June-5 July 2010, Shanghai , https://journals.tdl.org/icce/article/view/974/pdf_61.pdf
 9. Różyński G.: The rise of extreme typhoon power and duration over South East Asia seas. W: Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. Red. Tai-Wen Hsu, Chia Chuen Kao, Tainan, 2008, Proceedings of the 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection. str. C1-C14 , 2008 Taiwan - Polish Joint Seminar on Coastal Protection, November 6-7, 2008, Tainan
 10. Różyński G.: Coastal Protection Law --preconditions of national, regional and local ICZM strategies. 2008, Scientific Proceedings of Russian Geographical Society, Vol. 7, Part 1, str. - , International Conference ''Integrated mananagement , sustainable development indicators, spatial planning and monitoring of the South-Eastern Baltic coastal regions'', March 26-30, 2008, Kaliningrad
 11. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G.: Long-term response to coastal erosion in Poland. W: Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. Red. Žindarev L. A., Kos'yan R. D., Divinsky B. V., Krasnodar, 2007, Problems of the sea coastal zone management and sustainable development: materials of conference. str. 197-200 , XXII International Coastal Conference: Problems of the Sea Coastal Zone Management and Sustainable Development, 16-20 May 2007, Golendžik
 12. Różyński G., Szmytkiewicz M., Pruszak Z.: Similarities and differences of coastal evolution in the Gulf of Tonkin, Hai Hau segment (East Sea, Vietnam) and near Coastal Research Station Lubiatowo (Baltic Sea, Poland): evidence upon observations and analyses. W: Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. Red. Larson M., Hung N. M., 2007, Proceedings of the First Scientific Workshop on Coastline Evolution. str. 75-96 , The First Scientific Workshop on Coastline Evolution, 13-15 November 2006, Thinh Long, Vietnam
 13. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Ostrowski R.: Infragravity waves and rhythmic shoreline forms at a non-tidal, sandy coast with multiple bars. W: Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. Red. Smith J. M., New Jersey, London, Singapore, 2005, Coastal Engineering 2004. Proceedings of the 29th International Conference. str. 2568-2580 , 29th International Conference on Coastal Engineering, 19-24 September 2004, LEEC, Lisbon, Portugal
 14. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M.: Coastal protection and associated impacts - environmental friendly approach. W: Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. Red. Zimmermann C., Dean R. G., Penchev V., Verhagen H. J., Dordrecht, 2005, NATO Science Series; IV- Earth and Environmental Sciences, Vol. 53, Environmentally Friendly Coastal Protection Structures [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop]. str. 129-145 , Environmentally Friendly Coastal Protection Structures, 25-27 May, 2004, Varna
 15. Różyński G.: Data-driven modelling of nearshore morphodynamics at the IBW PAN Coastal Research Station at Lubiatowo. W: Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. Red. Pruszak Z., Gdańsk, 2003, Summer School - Workshop, Coastal Zone `03. str. 49-64 , International Summer School - Workshop, Coastal Zone `03, August 25-31 2003, Lubiatowo, Poland
 16. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M.: Field studies and modelling of interaction between nearshore current and barred coast. W: Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). China, 2003, Proceedings of the International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC). str. 115-123 , International Conference on Estuaries and Coasts (ICEC), 9-11 November 2003, Hangzhou
 17. Pruszak Z., Różyński G.: Data-driven analysis and modeling of shoreline evolution trends. W: Coastal Dynamics`01. Red. Hanson H., Larson M., Reston, 2001, Coastal Dynamics`01. str. 741-750 , Coastal Dynamics`01, 11-15 June 2001, Lund, Sweden
 18. Szmytkiewicz M., Zeidler R. B., Różyński G., Skaja M.: Modelling large-scale dynamics of Hel Peninsula. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston, 1999, Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. str. 2837-2850 , 26-th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 98, June 22-26 1998, Copenhagen, Denmark
 19. Różyński G., Z. Pruszak, T. Okrój, R. B. Zeidler: Depth of closure and seabed variability patterns. W: Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. Red. Billy L. Edge, Reston, 1999, Proceedings of Coastal Engineering 1998, Vol. 3. str. 2926-2939 , 26-th International Conference on Coastal Engineering, ICCE 98, June 22-26 1998, Copenhagen, Denmark
 20. Pruszak Z., Różyński G., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate. W: Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes. Red. Nicholas C. Kraus, W. G. McDougal, Reston, 1999, Vol. 2, Proceedings of the 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes. str. 1081-1093 , The 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, June 21-23 1999, New York
 21. Różyński G., Okrój T., Kaczmarek J., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Zeidler R. B.: Polish datasets, data reduction and data driven modelling. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. 1999, Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. str. 1.14.1-1.14.9 , Prediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice
 22. Różyński G., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Skaja M., Kaczmarek J., Zeidler R. B.: Behaviour driven modelling under PACE. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. 1999, Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. str. 2.14.1-2.14.12 , Prediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice
 23. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Bar features and bar formation due to waves. W: Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. 1999, Prediction of aggregated-scale coastal evolution. Abstracts in depth. str. 4.5.1-4.5.5 , Prediction of aggregated-scale coastal evolution, PACE, Final Workshop, 9-12 March 1999, Venice
 24. Różyński G., Pruszak Z., Aminti P.: Dynamics of one bar and multibar beach profiles. W: Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. Reston, 1998, Proceedings of International Conference on Coastal Research through Large Scale Experiments Coastal Dynamics`97. str. 325-336 , Coastal Dynamics`97, 23-27 June 1997, Plymouth/UK
 25. Zeidler R. B., Skaja M., Różyński G., Kaczmarek L. M.: Wind and sea level-induced shore evolution in Poland. W: Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. Red. Billy L. Edge, New York, 1997, Coastal Engineering 1996, Proceedings of the 25th International Conference. str. 4364-4375 , 25th International Conference on Coastal Engineering, 2-6 Sept. 1996, Orlando, Florida
 26. Pruszak Z., Różyński G.: Korelacyjna charakterystyka rew w profilu wielorewowym. W: Materiały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. Red. W. Florek, Słupsk, 1997, Materiały 3 Konferencji Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku. str. 231-242 , 3 Konferencja Geologia i Geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku, 20-21 września 1996, Słupsk
 27. Ostrowski R., Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Stochastics of sediment transport, shore evolution and their input. W: Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. Red. Dally W. R., Zeidler R. B., New York, 1996, Coastal Dynamics'95. Proceedings of the International Conference on Coastal Research in Terms of Large Scale Experiments. str. 963-974 , Coastal Dynamics 95, International Conference on Coastal Research in terms of Large Scalle Experiments, September 4-8, 1995, Gdańsk
 28. Groot S., Van der Vat M., Różyński G.: Decision support system for water management in the Dolna Wisła river basin. W: Proc. 3rd International Scientific Conference: Problems of Hydrodynamics and Water Management of River Outlets with a Special Regard to Odra River Outlet. Szczecin, 1994, Proc. 3rd International Scientific Conference: Problems of Hydrodynamics and Water Management of River Outlets with a Special Regard to Odra River Outlet. str. I.18-I.30 , 3rd International Scientific Conference: Problems of Hydrodynamics and Water Management of River Outlets with a Special Regard to Odra River Outlet, December 1994, Szczecin
 29. Knabe W., Różyński G.: Anisotropy of Random Fields in Stochastic FEM. W: Proc. 6`me colloque franco-polonais de mécanique des sols appliquée. 1993, Proc. 6`me colloque franco-polonais de mécanique des sols appliquée. str. 163-171 , 6`me colloque franco-polonais de mécanique des sols appliquée, 20-23 septembre 1993, Douai

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku