Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5535 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5535
titleField observation of edge waves and beach cusps on the South Baltic Sea coast
authorsPruszak Z.1, Różyński G.1, Szmytkiewicz M.1, Skaja M.1
affiliations
pages846 — 860
notesKopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4141
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points15
PART OF
typeC
database id6608
year2007
seriesJournal of Coastal Research
issueVol. 23, No. 4

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku