Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

O Instytucie

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (IBW PAN) powstał w 1953 r. Utworzenie Instytutu związane było z potrzebą rozwinięcia w Polsce studiów i badań na potrzeby gospodarki wodnej, budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii morskiej. W efekcie prowadzonych wieloletnich prac Instytut posiada największe w Polsce doświadczenie w zakresie oceanografii inżynierskiej, budownictwa wodnego (morskiego) i ochrony brzegów morskich.

IBW PAN jest jednym z 68 instytutów skupionych w Polskiej Akademii Nauk. Posiadamy prawo doktoryzowania. W Instytucie pracują 44 osoby, w tym 34 pracowników naukowych.

Pracownicy naukowi IBW PAN publikują swoje prace w najważniejszych międzynarodowych czasopismach naukowych. Na arenie międzynarodowej są uznanymi ekspertami z zakresu mechaniki falowania oraz modelowania transportu substancji biernych (np. rumowiska, zanieczyszczeń) w akwenach morskich i w rzekach.

Na przestrzeni 70 lat Instytut uczestniczył w pracach prowadzonych na potrzeby wszystkich największych i najważniejszych obiektów hydrotechnicznych budowanych w Polsce. Wśród strategicznych polskich przedsięwzięć realizowanych w ciągu ostatnich 10 lat, w których uczestniczył lub uczestniczy IBW PAN, wymienić można m.in.:

Zakres najczęściej wykonywanych prac

Prace Instytutu dotyczą rozwiazywania konkretnych problemów inżynierskich. Najczęściej wykonywane jest to na drodze modelowania (komputerowego i doświadczalnego) procesów związanych z:

Zazwyczaj na zlecenie zamawiającego

Zapraszamy do kontaktu

dr inż. Piotr Szmytkiewicz, tel. kom. 667 998 732, p.szmytkiewicz@ibwpan.gda.pl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku