Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Skład Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku na lata 2019-2022

Członkowie Akademii Nauk

 1. Prof. Janusz Pempkowiak, czł. koresp. PAN
 2. Prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Członkowie Rady Naukowej z IBW PAN

 1. Dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN
 2. Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN
 3. Prof. Danuta Leśniewska
 4. Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN
 5. Dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN
 6. Dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
 7. Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN
 8. Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
 9. Prof. Waldemar Świdziński
 10. Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN
 11. Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN
 12. Dr hab. inż. Maciej Paprota, prof. IBW PAN

Inni pracownicy naukowi IBW PAN

 1. Dr inż. Aleksandra Korzec, przedst. grupy adiunktów
 2. Mgr Aneta Zdolska, przedst. grupy asystentów

Członkowie Rady Naukowej spoza IBW

 1. Dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 2. Prof. Kazimierz Gwizdała, Politechnika Gdańska
 3. Dr inż. Jan Haftka, Energa S.A.
 4. Prof. Leszek Kaczmarek, Politechnika Koszalińska
 5. Prof. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska
 6. Prof. Zygmunt Klusek, Instytut Oceanologii PAN
 7. Prof. Wojciech Majewski, emeryt IBW PAN
 8. Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 9. Prof. Jarosław Przewłócki, Politechnika Gdańska
 10. Prof. Jerzy Sawicki, Politechnika Gdańska
 11. Mgr inż. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Urząd Morski w Gdyni
 12. Prof. Romuald Szymkiewicz, Politechnika Gdańska
 13. Dr inż. Krzysztof Wrzosek, Politechnika Warszawska

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku