Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Skład Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku na lata 2023-2026

Członkowie Akademii Nauk

 1. Prof. Paweł Rowiński, czł. rzecz. PAN
 2. Prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Członkowie Rady Naukowej z IBW PAN

 1. Dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. IBW PAN
 2. Dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN
 3. Dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN
 4. Prof. Danuta Leśniewska
 5. Prof. Rafał Ostrowski
 6. Dr hab. inż. Maciej Paprota, prof. IBW PAN
 7. Dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN
 8. Dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN
 9. Dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN
 10. Dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
 11. Prof. Romuald Szymkiewicz
 12. Dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN
 13. Prof. Waldemar Świdziński
 14. Prof. Szymon Uścinowicz
 15. Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN

Inni pracownicy naukowi IBW PAN

 1. Dr Jarosław Biegowski, przedst. grupy asystentów
 2. Dr inż. Marcin Smyczyński, przedst. grupy adiunktów

Członkowie Rady Naukowej spoza IBW

 1. Prof. Zygmunt Klusek, Instytut Oceanologii PAN
 2. Prof. Marek Lefik, Politechnika Łódzka
 3. Prof. Wojciech Majewski, emeryt IBW PAN
 4. Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 5. Dr hab. inż. Michał Nitka, prof. PG, Politechnika Gdańska
 6. Prof. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 7. Prof. Jarosław Przewłócki, Politechnika Gdańska
 8. Mgr inż. Mateusz Samulak, Prezes Projmors Sp. z o.o.
 9. Prof. Adam Szymkiewicz, Politechnika Gdańska
 10. Dr inż. Krzysztof Wrzosek, Politechnika Warszawska

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku