Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Biblioteka Instytutu Budownictwa Wodnego jest tak stara jak sam Instytut. Do września 2005 zgromadzono w niej blisko 25 tys. wolumenów poświęconych zagadnieniom hydrologii, geologii, geotechniki, brzegom i zbiornikom wodnym. Wiele z nich jest unikalnych w skali kraju.

Od jesieni 2004 roku rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki. W pierwszym etapie zostały przekonwertowane dane o pracach własnych zgromadzone w bazie ISIS, do nowej relacyjnej bazy danych. W tej chwili trwa drugi etap czyli systematyczne wprowadzanie informacji o posiadanych książkach. W trzecim etapie wprowadzony zostanie system elektronicznej ewidencji wypożyczeń. Prosimy o wyrozumiałość, gdyż konwersja starych danych ujawniła sporą ilość błędów, niespójności i braków danych. Wciąż trwa proces weryfikacji danych oraz wprowadzanie nowych danych.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30. Niestety nie jest możliwe wypożyczanie opracowań wewnętrznych. Serdecznie zapraszamy do czytelni znajdującej się w budynku biblioteki czynnej w tych samych godzinach. Przed przyjazdem warto umówić się na konkretny termin z panią Anną Wasilewską (biblioteka@ibwpan.gda.pl).

Library Resources Employee Publications


Materiały dla autorów prac własnych IBW PAN

Inne bazy biblioteczne

science direct Baza ICM – m.in. Kluwer, Elsevier, Springer (pełne teksty, korzystanie tylko z Instytutu)


BazTech Baza polskich czasopism technicznych “BazTech” (tylko streszczenia)


ASCE (pełny dostęp do 3 czasopism tylko na terenie Instytutu)


TUDelft Communications on Hydraulic Engineering


Internetowy System Aktów PrawnychInternetowy System Aktów Prawnych

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku