Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

ul. Kościerska 7

80-328 Gdańsk

NIP: 584-09-02-434

REGON: 000325877

email: sekr@ibwpan.gda.pl

adres strony internetowej: www.ibwpan.gda.pl

tel. 58 522 29 00

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku