Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński

Z-ca Dyrektora
dr inż. Piotr Szmytkiewicz

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. Paweł Rowiński

Kierownik Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli
dr hab. inż. Wojciech Sulisz,
prof. IBW PAN

Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów
prof. dr hab. inż. Rafał Ostrowski

Kierownik Zakładu Geomechaniki
prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska

Schemat organizacyjny

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku