Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Danuta Leśniewska

Imię i nazwisko: Danuta Leśniewska
pokój: E17
tel.: (+48)585222966
e-mail: cb452f53f3a5a5b525c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a
ORCID: 0000-0002-9458-7396

Książki

cover A. Sawicki, D. Leśniewska
Grunt zbrojony, teoria i zastosowanie
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 8301111410
rok wydania: 1993
język: pl

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Przegląd zastosowań, (3) Badania doświadczalne gruntu zbrojonego, (4) Sztywno-plastyczny model gruntu zbrojonego, (5) Oszacowanie nośności zbrojonych konstrukcji ziemnych, (6) Nośność graniczna zbrojonego podłoża sypkiego obciążonego fundamentem, (7) Nośność muru oporowego i skarpy, (8) Teoria sprężystych modułów efektywnych, (9) Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego, (10) Sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego, (11) Dodatek – metoda charakterystyk w zastosowaniu dla gruntu zbrojonego


cover Leśniewska D., Burd H. J.
Finite element analysis of reinforced soil retaining walls. Report No. OUEL: 2074/95
wydawca: University of Oxford, Dept. of Engineering Science
ISBN:
rok wydania: 1995
język: en

Streszczenie:


cover Leśniewska D.
Analysis of shear band pattern formation in soil
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708405
rok wydania: 2000
język: en

Streszczenie:


cover Leśniewska D., Kulczykowski M.
Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy: Podstawy projektowania konstrukcji
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 838570843X
rok wydania: 2001
język: pl

Streszczenie:


Artykuły

 1. D. Leśniewska, A. Sawicki: Oszacowanie nośności skarpy z gruntu zbrojonego. Inżynieria Morska, 1/1986, 1986, str. 16-18
 2. D. Leśniewska, M. Kulczykowski, A. Sawicki: Badania doświadczalne mechanizmów zniszczenia skarpy z gruntu zbrojonego. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 207-211
 3. A. Sawicki, D. Leśniewska: Failure modes and bearing capacity of reinforced soil retaining walls. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 5, 1987, str. 29-44
 4. Wilde P., Dominiak J., Leśniewska D.: Plane strain state by sample reinforcing. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 1-2, 1987, str. 97-104
 5. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Measured and predicted stresses and bearing capacity of a full scale slope reinforced with nails. Soils and Foundations, 28, 4, 1988, str. 47-56
 6. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of reinforced slopes. Geotextiles and Geomembranes, 7, 1988, str. 203-220
 7. Daria Kiełbratowska, Antoni Walter, Janusz Dominiak, Danuta Leśniewska: Rozszerzony model sprężysto-plastyczny gruntu dla obciążeń cyklicznych. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 149-162
 8. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of cohesive slopes reinforced with geotextiles. Computers and Geotechnics, 7, 1989, str. 53-66
 9. A. Sawicki, D. Leśniewska: Stability of fabric reinforced cohesive slopes. Geotextiles and Geomembranes, 10, 1991, str. 125-146
 10. Sawicki A., Kulczykowski M., Leśniewska D.: Grunt zbrojony w budowie autostrad. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1996, str. 531-534
 11. Leśniewska D., Porbaha A.: Numerical simulation of scaled retaining walls by rigid-plastic approach. Computers and Geotechnics, Vol. 23, 1998, str. 113-129
 12. Leśniewska D., Mróz Z.: Limit equilibrium approach to study the evolution of shear band systems in soils. Geotechnique, vol. 50, nr 5, 2000, str. 521-536
 13. Leśniewska D.: Analiza układów pasm ścinania w ośrodku gruntowym. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 12, 2001, str. 116-118
 14. Leśniewska D., Mróz Z.: Study of evolution of shear band systems in sand retained by flexible wall. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 25, nr 9, 2001, str. 909-932
 15. Leśniewska D.: The 50th Volume of Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 155-164
 16. Leśniewska D.: FLOODsite at the SAFE Conference. FLOODsite Public Newsletter, No. 10, 2008, str. -
 17. Bogacz P., Kaczmarek J., Leśniewska D.: Influence of air entraooment on flood embankment failure mechanism - model tests. Technical Sciences, No. 11, 2008, str. 188-201
 18. Kaczmarek J., Bogacz P., Leśniewska D.: Wpływ zmian położenia zwierciadła wody na deformacje wału przeciwpowodziowego. Inżynieria i Budownictwo, R. 65, Nr 12, 2009, str. 679-680
 19. Leśniewska D., David M. Wood: Observations of stresses and strains in a granular material. Journal of Engineering Mechanics, Vol. 135, No. 9, 2009, str. 1038-1054
 20. Kaczmarek J., Leśniewska D.: A flood embankment under changing water level conditions: a comparison of a physical and a numerical model. Technical Sciences, No. 13, 2010, str. 53-63
 21. Leśniewska D., Kaczmarek J.: Wpływ zmian położenia zwierciadła wody na stateczność odwodnej skarpy wału przeciwpowodziowego: modelowanie fizyczne i numeryczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr. 6, 2010, str. 719-723
 22. David M. Wood, Leśniewska D.: Stresses in granular materials. Granular Matter, Vol. 13, No. 4, 2011, str. 395-415
 23. Niedostatkiewicz M., Leśniewska D., Tejchman J.: Experimental analysis of shear zone patterns in cohesionless for earth pressure problems using Particle Image Velocimetry. Strain, Vol. 47, Issue s2, 2011, str. 218-231 , DOI: 10.1111/j.1475-1305
 24. Widuliński Ł., Tejchman J., Kozicki J., Leśniewska D.: Discrete simulations of shear zone pattterning in sand in earth pressure problems of a retaining wall. International Journal of Solids and Structures, Vol. 48, No. 7-8, 2011, str. 1191-1209
 25. Leśniewska D., David M. Wood: Photoelastic and photogrphic study of granular material. Geotechnique, Vol. 61, No. 7, 2011, str. 605-611
 26. Pietrzak M., Leśniewska D.: Failure evolution in granular material retained by rigid wall in active mode. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 34, No. 4, 2012, str. 69-77
 27. Leśniewska D., Niedostatkiewicz M., Tejchman J.: Experimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field. Strain, Vol. 48, No. 5, 2012, str. 430-444
 28. Tisler W., Gorczewska-Langner W., Leśniewska D., Maciejewski St., Ossowski, Szymkiewicz A.: Simulations of air and water flow in a model dike during overflow experiments. Computational Geosciences, 23, 2019, str. 325-337 , DOI: 10.1007/s10596-018-9796-7
 29. Leśniewska D., Nitka M., Tejchman J., Pietrzak M.: Contact force network evolution in active earth pressure state of granular materials: photo‑elastic tests and DEM. Granular Matter, 22, 2020, str. 71-1-71-31 , DOI: 10.1007/s10035-020-01033-x
 30. Leśniewska D., Pietrzak M.: Od mechaniki do mikro-mechaniki gruntów – znaczenie badań podstawowych dla geotechniki na przykładzie problemu parcia czynnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 41, Nr 1, 2020, str. 15-19

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. A. Sawicki, D. Leśniewska: On modelling visco-elastic behaviour of reinforced soil. W: Earth Reinforcement Practice. Red. Ochiai H., S. Hayashi, J. Otani, A.A. Balkema 1992, str. 163-166

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Mechanics of reinforced earth structures. W: Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). Red. J. Nemec, R. Skrucany, Czechoslovak Academy of Sciences 1987, str. 170-173 , 1st Conference on Mechanics, ,
 2. Leśniewska D., Krieger B., Thamm B. R.: Examples of rigid-plastic model application in predicting the mode of failure of reinforced-soil walls. W: Prediction versus performance in geotechnical engineering. Proceedings of the symposium. Red. Balasubramaniam A. S., Bergado D. T., Phien-Wej N., Seah T. H., Nutalaya P., A.A. Balkema 1994, str. 77-83 , Prediction versus performance in geotechnical engineering, 30 November - 4 December 1992, Bangkok
 3. Leśniewska D.: Classification of reinforced soil structures based on their possible failure mode. W: Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement. Vol. 1. Red. Ochiai H., Yasufuku N., Omine K., A.A. Balkema 1996, str. 401-406 , International Symposium on Earth Reinforcement, 12-14 Nov. 1996, Fukuoka, Kyushu, Japan
 4. Leśniewska D.: Teoretyczna analiza zniszczenia modelu skarpy w centryfudze. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, str. 279-284 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 5. Leśniewska D.: Relations between experimental high dilatancy patterns and stress characteristics. W: Proceedings from the International Symposium on Deformation and Progresive Failure in Geomechanics (IS-Nagoya`97). Red. Asaoka A., Adachi T., Oka F., Pergamon 1997, str. 115-120 , International Symposium on Deformation and Progresive Failure in Geomechanics, IS-Nagoya`97, 4-7 October 1997, Nagoya
 6. Porbaha A., Leśniewska D.: Stability analysis of reinforced soil structures using rigid plastic approach. W: XI Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSM GE. 1999, str. - , XI Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSM GE, 8-12 August 1999, Iguassu Falls/Brazil
 7. Leśniewska D., Mróz Z.: Analiza rozwoju prostego układu pasm ścinania w piasku. W: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej 2000, str. 95-102 , Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego, ,
 8. Leśniewska D., Mróz Z.: Shear bands in soil deformation processes. W: Proceedings of the International Workshop on Bifurcations and Instabilities in Geomechanics, IWBI 2002. Red. J. F. Labuz, A. Drescher, A.A. Balkema 2003, str. 109-119 , International Workshop on Bifurcations and Instabilities in Geomechanics, IWBI 2002, 2-5 June 2002, Minneapolis, Minnesota, USA
 9. Kulczykowski M., Leśniewska D.: Analiza mechanizmów zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem podłoża konstrukcji. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 127-137 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 10. Leśniewska D., Skłodowski M.: Photoelastic investigation of localization phenomena in granular materials. W: Powders and Grains 2005. Proceedings of the 5th International Conference on Micromechanics of Granular Media. Red. Garcia-Rojo R., Herrmann H. J., McNorman S., A.A. Balkema 2005, str. 69-72 , Powders and Grains: 5th International Conference on Micromechanics of Granular Media, 18-22 July 2005, Stuttgart, Germany
 11. Leśniewska D., Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H.: Wpływ zamykania powietrza na mechanizm zniszczenia wału przeciwpowodziowego. W: XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Red. Wita A., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2007, str. 146-157 , XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 19-22 czerwca 2007, Stare Jabłonki
 12. Leśniewska D., Zaradny H., Bogacz P., Kaczmarek J.: Study of flood embankment behaviour induced by air entrapment. W: Flood risk management: research and practice [Proceedings]. Red. Samuels P., Huntington S., Allsop W., Harrop J., Taylor and Francis Group 2008, str. 655-665 , FLOODrisk 2008, September 30-October 2, 2008, Oxford
 13. Morris M. W., Allsop W., Buijs F. A., Kortenhaus A., Doorn N., Leśniewska D.: Failure modes and mechanism for flood defence structures. W: Flood risk management: research and practice [Proceedings]. Red. Samuels P., Huntington S., Allsop W., Harrop J., Taylor and Francis Group 2008, str. 693-701 , FLOODrisk 2008, September 30-October 2, 2008, Oxford
 14. Leśniewska D., David M. Wood, Pietrzak M.: Particle scale features in shearing of glass ballotini. W: Powders and Grains 2009. Proceedings of the 6TH International Conference on Micromechanics of Granular Media. Red. Nakagawa M., Luding S., American Institute of Physics 2009, AIP Conference Proceedings, Vol. 1145, str. 335-338 , Powders and Grains 2009. 6TH International Conference on Micromechanics of Granular Media, 13-17 June 2009, Golden
 15. Pietrzak M., Leśniewska D.: Modelowe badania elastooptyczne pól odkształceń w ośrodku sypkim za ścianą oporową. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Red. Dembicki E., Kumor M., Lechowicz Z., Wydawnictwa Uczelniane UTP 2009, str. 59-65 , 15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz
 16. Leśniewska D., David M. Wood: Granular materials at meso and macro scale: photoelasticity and digital image correlation. W: Advances in bifurcation and degradation in geomaterials. Red. Bonelli S., Dascalu C., Nicot F., Springer 2011, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, Vol. 11, str. 353-358 , 9th International Workshop on Bifurcation and Degradation in Geomaterials, 23-26 May 2011, Porquerolles, France
 17. Leśniewska D., Radosz I., Pietrzak M.: Sand grains versus tiny glass granules – comparative study on stress-deformation characteristics. Red. Tarantino A., Ibraim E., 2019, E3S Web of  Conferences, 92, str. 1-6 , 7 th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials IS-Glasgow 2019, 26.06.2019 - 28.06.2019, Glasgow, UK , DOI: 10.1051/e3sconf/20199201002

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku