Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Danuta Leśniewska

Imię i nazwisko: Danuta Leśniewska
pokój: E17
tel.: (+48)585222977
e-mail: cb452f53f3a5a5b525c24f98b01e4e3ff9bec3ad99c8d9812b4a
ORCID: 0000-0002-9458-7396

Książki

cover A. Sawicki, D. Leśniewska
Grunt zbrojony, teoria i zastosowanie
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 8301111410
rok wydania: 1993
język: pl

Streszczenie: (1) Wprowadzenie, (2) Przegląd zastosowań, (3) Badania doświadczalne gruntu zbrojonego, (4) Sztywno-plastyczny model gruntu zbrojonego, (5) Oszacowanie nośności zbrojonych konstrukcji ziemnych, (6) Nośność graniczna zbrojonego podłoża sypkiego obciążonego fundamentem, (7) Nośność muru oporowego i skarpy, (8) Teoria sprężystych modułów efektywnych, (9) Analiza sprężysta konstrukcji z gruntu zbrojonego, (10) Sprężysto-plastyczny model gruntu zbrojonego, (11) Dodatek – metoda charakterystyk w zastosowaniu dla gruntu zbrojonego


cover Leśniewska D., Burd H. J.
Finite element analysis of reinforced soil retaining walls. Report No. OUEL: 2074/95
wydawca: University of Oxford, Dept. of Engineering Science
ISBN:
rok wydania: 1995
język: en

Streszczenie:


cover Leśniewska D.
Analysis of shear band pattern formation in soil
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708405
rok wydania: 2000
język: en

Streszczenie:


cover Leśniewska D., Kulczykowski M.
Grunt zbrojony jako materiał kompozytowy: Podstawy projektowania konstrukcji
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 838570843X
rok wydania: 2001
język: pl

Streszczenie:


Artykuły

 1. D. Leśniewska, A. Sawicki: Oszacowanie nośności skarpy z gruntu zbrojonego. Inżynieria Morska, 1/1986, 1986, str. 16-18
 2. D. Leśniewska, M. Kulczykowski, A. Sawicki: Badania doświadczalne mechanizmów zniszczenia skarpy z gruntu zbrojonego. Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej, Nr 52, Konferencje Nr 24, 1987, str. 207-211
 3. A. Sawicki, D. Leśniewska: Failure modes and bearing capacity of reinforced soil retaining walls. Geotextiles and Geomembranes, Vol. 5, 1987, str. 29-44
 4. Wilde P., Dominiak J., Leśniewska D.: Plane strain state by sample reinforcing. Archiwum Hydrotechniki, XXXIII, 1-2, 1987, str. 97-104
 5. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Measured and predicted stresses and bearing capacity of a full scale slope reinforced with nails. Soils and Foundations, 28, 4, 1988, str. 47-56
 6. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of reinforced slopes. Geotextiles and Geomembranes, 7, 1988, str. 203-220
 7. Daria Kiełbratowska, Antoni Walter, Janusz Dominiak, Danuta Leśniewska: Rozszerzony model sprężysto-plastyczny gruntu dla obciążeń cyklicznych. Archiwum Hydrotechniki, XXXV, 1-2, 1988, str. 149-162
 8. A. Sawicki, D. Leśniewska: Limit analysis of cohesive slopes reinforced with geotextiles. Computers and Geotechnics, 7, 1989, str. 53-66
 9. A. Sawicki, D. Leśniewska: Stability of fabric reinforced cohesive slopes. Geotextiles and Geomembranes, 10, 1991, str. 125-146
 10. Sawicki A., Kulczykowski M., Leśniewska D.: Grunt zbrojony w budowie autostrad. Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1996, str. 531-534
 11. Leśniewska D., Porbaha A.: Numerical simulation of scaled retaining walls by rigid-plastic approach. Computers and Geotechnics, Vol. 23, 1998, str. 113-129
 12. Leśniewska D., Mróz Z.: Limit equilibrium approach to study the evolution of shear band systems in soils. Geotechnique, vol. 50, nr 5, 2000, str. 521-536
 13. Leśniewska D.: Analiza układów pasm ścinania w ośrodku gruntowym. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 12, 2001, str. 116-118
 14. Leśniewska D., Mróz Z.: Study of evolution of shear band systems in sand retained by flexible wall. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 25, nr 9, 2001, str. 909-932
 15. Leśniewska D.: The 50th Volume of Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 155-164
 16. Leśniewska D.: FLOODsite at the SAFE Conference. FLOODsite Public Newsletter, No. 10, 2008, str. -
 17. Bogacz P., Kaczmarek J., Leśniewska D.: Influence of air entraooment on flood embankment failure mechanism - model tests. Technical Sciences, No. 11, 2008, str. 188-201
 18. Kaczmarek J., Bogacz P., Leśniewska D.: Wpływ zmian położenia zwierciadła wody na deformacje wału przeciwpowodziowego. Inżynieria i Budownictwo, R. 65, Nr 12, 2009, str. 679-680
 19. Leśniewska D., David M. Wood: Observations of stresses and strains in a granular material. Journal of Engineering Mechanics, Vol. 135, No. 9, 2009, str. 1038-1054
 20. Kaczmarek J., Leśniewska D.: A flood embankment under changing water level conditions: a comparison of a physical and a numerical model. Technical Sciences, No. 13, 2010, str. 53-63
 21. Leśniewska D., Kaczmarek J.: Wpływ zmian położenia zwierciadła wody na stateczność odwodnej skarpy wału przeciwpowodziowego: modelowanie fizyczne i numeryczne. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr. 6, 2010, str. 719-723
 22. David M. Wood, Leśniewska D.: Stresses in granular materials. Granular Matter, Vol. 13, No. 4, 2011, str. 395-415
 23. Niedostatkiewicz M., Leśniewska D., Tejchman J.: Experimental analysis of shear zone patterns in cohesionless for earth pressure problems using Particle Image Velocimetry. Strain, Vol. 47, Issue s2, 2011, str. 218-231 , DOI: 10.1111/j.1475-1305
 24. Widuliński Ł., Tejchman J., Kozicki J., Leśniewska D.: Discrete simulations of shear zone pattterning in sand in earth pressure problems of a retaining wall. International Journal of Solids and Structures, Vol. 48, No. 7-8, 2011, str. 1191-1209
 25. Leśniewska D., David M. Wood: Photoelastic and photogrphic study of granular material. Geotechnique, Vol. 61, No. 7, 2011, str. 605-611
 26. Pietrzak M., Leśniewska D.: Failure evolution in granular material retained by rigid wall in active mode. Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. 34, No. 4, 2012, str. 69-77
 27. Leśniewska D., Niedostatkiewicz M., Tejchman J.: Experimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field. Strain, Vol. 48, No. 5, 2012, str. 430-444
 28. Tisler W., Gorczewska-Langner W., Leśniewska D., Maciejewski St., Ossowski, Szymkiewicz A.: Simulations of air and water flow in a model dike during overflow experiments. Computational Geosciences, 23, 2019, str. 325-337 , DOI: 10.1007/s10596-018-9796-7

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. A. Sawicki, D. Leśniewska: On modelling visco-elastic behaviour of reinforced soil. W: Earth Reinforcement Practice. Red. Ochiai H., S. Hayashi, J. Otani, Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, A.A. Balkema 1992, str. 163-166

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. A. Sawicki, D. Leśniewska, M. Kulczykowski: Mechanics of reinforced earth structures. W: Proc. 1st Conference on Mechanics, vol. 6 (Geomechanics). Czechoslovak Academy of Sciences, Slovak Academy of Sciences 1987, str. 170-173 , 1st Conference on Mechanics, ,
 2. Leśniewska D., Krieger B., Thamm B. R.: Examples of rigid-plastic model application in predicting the mode of failure of reinforced-soil walls. W: Prediction versus performance in geotechnical engineering. Proceedings of the symposium. A.A. Balkema 1994, str. 77-83 , Prediction versus performance in geotechnical engineering, 30 November - 4 December 1992, Bangkok
 3. Leśniewska D.: Classification of reinforced soil structures based on their possible failure mode. W: Proceedings of the International Symposium on Earth Reinforcement. Vol. 1. A.A. Balkema 1996, str. 401-406 , International Symposium on Earth Reinforcement, 12-14 Nov. 1996, Fukuoka, Kyushu, Japan
 4. Leśniewska D.: Teoretyczna analiza zniszczenia modelu skarpy w centryfudze. W: Geotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1997, Vol. 2, str. 279-284 , XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk
 5. Leśniewska D.: Relations between experimental high dilatancy patterns and stress characteristics. W: Proceedings from the International Symposium on Deformation and Progresive Failure in Geomechanics (IS-Nagoya`97). Pergamon 1997, str. 115-120 , International Symposium on Deformation and Progresive Failure in Geomechanics, IS-Nagoya`97, 4-7 October 1997, Nagoya
 6. Porbaha A., Leśniewska D.: Stability analysis of reinforced soil structures using rigid plastic approach. W: XI Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSM GE. 1999, str. - , XI Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSM GE, 8-12 August 1999, Iguassu Falls/Brazil
 7. Leśniewska D., Mróz Z.: Analiza rozwoju prostego układu pasm ścinania w piasku. W: Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej 2000, str. 95-102 , Jubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego, ,
 8. Leśniewska D., Mróz Z.: Shear bands in soil deformation processes. W: Proceedings of the International Workshop on Bifurcations and Instabilities in Geomechanics, IWBI 2002. A.A. Balkema 2003, str. 109-119 , International Workshop on Bifurcations and Instabilities in Geomechanics, IWBI 2002, 2-5 June 2002, Minneapolis, Minnesota, USA
 9. Kulczykowski M., Leśniewska D.: Analiza mechanizmów zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem podłoża konstrukcji. W: II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym. Politechnika Białostocka 2004, T. 2, str. 127-137 , II Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża
 10. Leśniewska D., Skłodowski M.: Photoelastic investigation of localization phenomena in granular materials. W: Powders and Grains 2005. Proceedings of the 5th International Conference on Micromechanics of Granular Media. A.A. Balkema 2005, str. 69-72 , Powders and Grains: 5th International Conference on Micromechanics of Granular Media, 18-22 July 2005, Stuttgart, Germany
 11. Leśniewska D., Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H.: Wpływ zamykania powietrza na mechanizm zniszczenia wału przeciwpowodziowego. W: XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2007, str. 146-157 , XII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 19-22 czerwca 2007, Stare Jabłonki
 12. Leśniewska D., Zaradny H., Bogacz P., Kaczmarek J.: Study of flood embankment behaviour induced by air entrapment. W: Flood risk management: research and practice [Proceedings]. Taylor and Francis Group 2008, str. 655-665 , FLOODrisk 2008, September 30-October 2, 2008, Oxford
 13. Morris M. W., Allsop W., Buijs F. A., Kortenhaus A., Doorn N., Leśniewska D.: Failure modes and mechanism for flood defence structures. W: Flood risk management: research and practice [Proceedings]. Taylor and Francis Group 2008, str. 693-701 , FLOODrisk 2008, September 30-October 2, 2008, Oxford
 14. Leśniewska D., David M. Wood, Pietrzak M.: Particle scale features in shearing of glass ballotini. W: Powders and Grains 2009. Proceedings of the 6TH International Conference on Micromechanics of Granular Media. American Institute of Physics 2009, AIP Conference Proceedings, Vol. 1145, str. 335-338 , Powders and Grains 2009. 6TH International Conference on Micromechanics of Granular Media, 13-17 June 2009, Golden
 15. Pietrzak M., Leśniewska D.: Modelowe badania elastooptyczne pól odkształceń w ośrodku sypkim za ścianą oporową. W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych. Wydawnictwa Uczelniane UTP 2009, str. 59-65 , 15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz
 16. Leśniewska D., David M. Wood: Granular materials at meso and macro scale: photoelasticity and digital image correlation. W: Advances in bifurcation and degradation in geomaterials. Springer 2011, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, Vol. 11, str. 353-358 , 9th International Workshop on Bifurcation and Degradation in Geomaterials, 23-26 May 2011, Porquerolles, France

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku