Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5881 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5881
titlePlane strain state by sample reinforcing
authorsWilde P.1, Dominiak J.1, Leśniewska D.1
affiliations
pages97 — 104
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id5179
year1987
seriesArchiwum Hydrotechniki
issueXXXIII, 1-2
publisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku