Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #91

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id91
lastnameLeśniewska
forenameDanuta
roomE17
e-maild.lesniewska@ibwpan.gda.pl
photophoto lesniewska_danuta.jpg
statusP
ORCID0000-0002-9458-7396

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku