Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Ważniejsze projekty

Lista aktualnych projektów

  1. Projekt "Wiślinka"
  2. Projekt "Dynamika dna dalekiego przybrzeża morza bezpływowego"
  3. Projekt "Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich"
  4. Projekt "Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych"

Lista zakończonych projektów

  1. Projekt LiveLagoons


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku