Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Grant NCBR MarTERA-2/NuLlMAS/3/2021

Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich

Czas realizacji: 01.09.2020r. – 31.08.2023r.

Partnerzy projektowi:

Cel badań: rozpoznanie i opisanie zjawisk zachodzących w podłożu gruntowym bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu.

Główne stosowane metody badawcze: badania eksperymentalne w małej skali (wykonywane w kanale falowym IBW PAN) oraz w dużej skali (realizowane w Hanowerze),symulacje numeryczne z zastosowaniem OpenFOAM.

Spodziewane efekty: opracowanie zestawu ogólnodostępnych narzędzi numerycznych, które będą mogły być wykorzystane do modelowania upłynniania podłoża gruntowego wokół konstrukcji morskich.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku