Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 06.04.2022 r. o godz. 12.00, w Sali Konferencyjnej Instytutu w Gdańsku, ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Łukasza Sobczaka

pt. "Dynamika rumowiska niejednorodnego granulometrycznie w warunkach przepływu z ruchomą warstwą nachylonego dna"

Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Biegowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
prof. dr. hab. Paweł M. Rowiński


Obrona odbędzie się również w formie zdalnej (https://ibw.webex.com/ibw-pl/j.php?MTID=mde56af1b03091e3036340db1b3651123).

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:


UWAGA: w powidomieniu wkradł się błąd gdyż obrona zaczyna się o godzinie 12.00 a nie 11.00 jak było napisane poprzednio. Bardzo przepraszam, Michał Wilde.

Dyrektor i Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 marca 202` r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Instytutu przy ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Zdolskiej

pt. "Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym"

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. intytutu
IBW PAN w Gdańsku
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
Politechnika Gdańska


Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, bez udziału publiczności na Sali, z możliwością udziału zdalnego. Zainteresowani proszeni są o przesłanie e-maila na adres obrony@ibwpan.gda.pl W informacji zwrotnej przekazana zostanie procedura zdalnego połączenia.

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia o rozpoczęciu przygotowań do publicznej obrony pracy doktorskiej Pani

mgr Anety Zdolskiej

pt. "Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym".

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Dokumenty do pobrania:


W dniu 8.07.2020 w Instytucie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Dawida Majewskiego. Obrona została przeprowadzona w trybie hybrydowym, ponieważ jeden z recenzentów prof. Jerzy Matusiak uczestniczył zdalnie z Aalto University w Espoo (Finlandia), gdzie jest zatrudniony. Drugi recenzent prof. Czesław Dymarski z Wydział Oceanotechniki Politechniki Gdańskiej, doktorant oraz reszta Komisji Doktorskiej była na miejscu w sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego (położonego na terenie IBW PAN).

Mgr Dawid Majewski przedstawił główne tezy pracy pod tytułem „Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej”. Obrady były transmitowane przez internet z dostępem publicznym. Dzięki temu prof. Matusiak oraz inni uczestnicy nieobecni fizycznie mógli wziąć udział w całym wydarzeniu. Wśród obecnych na sali byli głównie członkowie Komisji Doktorskiej, którzy po części oficjalnej obrony przenieśli się do innego pomieszczenia, gdzie wyposażeni w komputery brali udział w tajnych obradach wraz z nieobecnym fizycznie rezenzentam. Komisja Doktorska przyjęła jednomyślnie projekt uchwały do Rady Naukowej IBW PAN o nadanie mgr Dawidowi Majewskiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Tytuł pracy:
Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej.
Autor:
mgr Dawid Majewski.
Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof IBW PAN.
Recenzent:
prof. Jerzy Matusiak, Aalto University, Finlandia.
Recenzent:
prof. Czesław Dymarski, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki.
Przewodniczący Komisji Doktorskiej IBW PAN:
prof. Wojciech Majewski

W dniu 7.07.2020 w Instytucie odbyła się pierwsza zdalna obrona pracy doktorskiej. Rozprawę pod tytułem "Effect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure" bronił mgr inż. Duje Veić, który prezentował pracę, odpowiadał na pytania recenzentów, pytania z sali oraz pytania w trybie online z Zagrzebia w Chorwacji. Recenzent prof. Peter Frohle uczestniczył w wydarzeniu zdalnie z Politechniki w Hamurgu (TUHH) natomiast drugi recenzent prof. Arun Kamath uczestniczył zdalnie z Norvegian University of Science and Technology w Trondheim.

Obradom przewodniczył profesor Wojciech Majewski. W sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego (położonego na terenie IBW PAN) zgromadzili się nieliczni widzowie (obostrzenia COVID), którzy oglądali prelegenta oraz recenzentów na ekranie a także byli dopuszczeni do zadawania pytań. Wśród obecnych na sali byli głównie członkowie Komisji Doktorskiej, którzy po części oficjalnej obrony przenieśli się do innego pomieszczenia, gdzie wyposażeni w komputery brali udział w tajnych obradach wraz z nieobecnymi fizycznie rezenzentami (Peter Fröhle, Arun Kamath). Komisja Doktorska przyjęła jednomyślnie projekt uchwały do Rady Naukowej IBW PAN o nadanie mgr inż. Duje Veic'owi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Tytuł pracy
Effect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure.
Autor:
mgr inż. Duje Veić.
Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof IBW PAN.
Recenzent:
prof. Peter Fröhle, Hamurg University of Technology (TUHH)
Recenzent:
prof. Arun Kamath, Norvegian University of Science and Technology, Trondheim
Przewodniczący Komisji Doktorskiej IBW PAN:
prof. Wojciech Majewski

Dyrektor i Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku, ul. Kościerska 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dawida Majewskiego

pt. "Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej".

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
prof. dr hab. Jerzy Matusiak


Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, bez udziału publiczności na Sali, z możliwością udziału zdalnego. Zainteresowani proszeni są o przesłanie e-maila na adres obrony@ibwpan.gda.pl W informacji zwrotnej przekazana zostanie procedura zdalnego połączenia.

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:


Dyrektor i Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 7 lipca 2020 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku, ul. Kościerska 5, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Duje Veić

pt. "Effect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure".

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr inż. Peter Fröhle
prof. dr Arun Kamath

Obrona odbędzie się w języku angielskim z wykorzystaniem technologii informatycznych, bez udziału publiczności na Sali, z możliwością udziału zdalnego. Zainteresowani proszeni są o przesłanie e-maila na adres obrony@ibwpan.gda.pl W informacji zwrotnej przekazana zostanie procedura zdalnego połączenia.

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia o rozpoczęciu przygotowań do publicznej obrony pracy doktorskiej Pana

mgr inż. Duje Veić

pt. "Effect of the breaking wave shape on the temporal and spatial pressure distribution around a monopile support structure".

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr inż. Peter Fröhle
prof. dr Arun Kamath


Dokumenty do pobrania:


Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia o rozpoczęciu przygotowań do publicznej obrony pracy doktorskiej Pana

mgr Dawida Majewskiego

pt. "Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej".

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
prof. dr hab. Jerzy Matusiak


Dokumenty do pobrania:


Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Instututu w Gdańsku, ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Smyczyńskiego

pt. "Reakcje nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów"

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN
Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK
Politechnika Krakowska

Z pracą doktorską można zapoznać się Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 - 14.00.

Dokumenty do pobrania:


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku