Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Gratulacje dla dr Dawida Majewskiego

W dniu 8.07.2020 w Instytucie odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr Dawida Majewskiego. Obrona została przeprowadzona w trybie hybrydowym, ponieważ jeden z recenzentów prof. Jerzy Matusiak uczestniczył zdalnie z Aalto University w Espoo (Finlandia), gdzie jest zatrudniony. Drugi recenzent prof. Czesław Dymarski z Wydział Oceanotechniki Politechniki Gdańskiej, doktorant oraz reszta Komisji Doktorskiej była na miejscu w sali konferencyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego (położonego na terenie IBW PAN).

Mgr Dawid Majewski przedstawił główne tezy pracy pod tytułem „Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej”. Obrady były transmitowane przez internet z dostępem publicznym. Dzięki temu prof. Matusiak oraz inni uczestnicy nieobecni fizycznie mógli wziąć udział w całym wydarzeniu. Wśród obecnych na sali byli głównie członkowie Komisji Doktorskiej, którzy po części oficjalnej obrony przenieśli się do innego pomieszczenia, gdzie wyposażeni w komputery brali udział w tajnych obradach wraz z nieobecnym fizycznie rezenzentam. Komisja Doktorska przyjęła jednomyślnie projekt uchwały do Rady Naukowej IBW PAN o nadanie mgr Dawidowi Majewskiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Tytuł pracy:
Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej.
Autor:
mgr Dawid Majewski.
Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof IBW PAN.
Recenzent:
prof. Jerzy Matusiak, Aalto University, Finlandia.
Recenzent:
prof. Czesław Dymarski, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki.
Przewodniczący Komisji Doktorskiej IBW PAN:
prof. Wojciech Majewski

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku