Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "RPOBSTW"

Dnia 28.09.2011 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN odbędzie sie Seminarium kończące projekt pt.: ”Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej” (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/rpobstw). Podczas Seminarium przedstawiona zostanie krótka informacja o celu i zadaniach projektu oraz wygłoszone zostaną referaty dotyczące wybranych eksperymentów przeprowadzonych w kanale falowym w ramach tego projektu. Lista zrealizowanych eksperymentów dostępna jest na stronie domowej projektu w zakładce “Eksperymenty”.

Prezentacje:

 1. Pomiar_predkosci_cieczy-Joanna_Kasprzyk.ppsx
 2. Prezentacja_zakonczenie.pdf
 3. Transport_i_segregacja_odpadow.pdf
 4. Pomiary_ruchu_wody.pdf
 5. Pomiar_pola_predkosci.pdf
 6. Generacja_i_propagacja_fali.pdf
 7. Badania_transportu_rumowiska.pdf
 8. Badania_transformacji_falowania.pdf
 9. Analiza_wplywu.pdf

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium proszone są o potwierdzenie swego udziału drogą mailową: e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl lub telefonicznie: tel.: (58) 522 29 11 do dnia 23.09.2011.


W dniach 11.07 – 05.08.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 15.07.2011 o godzinie 12:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan mgr. Dawid Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 13.07.2011.


W dniach 16.05 – 03.06.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiar prędkości cieczy wywołanej mechanicznie generowanymi falami powierzchniowymi”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 02.06.2011 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani Joanna Kasprzyk z Politechniki Gdańskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 30.05.2011.


W dniach 14.02 – 25.02.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiary ruchu wody i transportu osadów w kanale falowym na piaszczystej skarpie”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 22.02.2011 o godzinie 13:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Jarosław Kapiński z IBW PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 17.02.2011.


W dniach 09.12–15.12.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Badania transportu rumowiska i pola prędkości na potrzeby modyfikacji wzorów Ackersa-White’a do określania transportu rumowiska w ruchu falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 14.12.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Adam Krupiński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 12.12.2010.


W dniach 20.09–01.10.2010 prowadzone były prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbyła się dnia 28.09.2010 o godzinie 11:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadził Pan mgr inż. Szymon Sawczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


W dniach 19–30.07.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Generacja i propagacja fali poprzecznej w basenie falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 29.07.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym  Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani mgr Aneta Dargacz z IBW PAN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 26.07.2010.
Dnia 26.11.2009 w IBW PAN odbyło się pierwsze organizacyjno-demonstracyjne spotkanie partnerów projektu oraz zaproszonych instytucji w celu przedstawienia zadań projektu, omówienia sposobu realizacji projektu oraz prezentacji możliwości badawczych w kanale falowym IBW PAN. Prezentacje przedstawione podczas spotkania dostępne są sekcji Do pobrania. Podczas spotkania postanowiono: ogłosić konkurs na propozycje eksperymentów do realizacji w kanale falowym oraz powołać komisję ds oceny propozycji eksperymentów. W wyniku spotkania przygotowane zostały formularze:

 1. propozycji eksperymentów, które będą przeprowadzane w kanale falowym,
 2. bazy danych o instytucjach zajmujących się badaniami falowymi.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku