Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wydarzenia

headline image

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-16

headline image

W dniach 18-21.09.2023 odbyło się w Gdańsku dorocznie spotkanie projektu H2020 REST-COAST (Large Scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity). Jest to projekt EU H2020, a IBW PAN jest jego uczestnikiem. Jest to jeden z trzech projektów EU zajmujących się odbudową bioróżnorodności w Europie; jego obszarem zainteresowania są strefy brzegowe i ich funkcjonowanie w warunkach zmian klimatycznych.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-16

headline image

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-08

headline image

Instytut Budownictwa Wodnego miał zaszczyt gościć studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design) na seminarium naukowym, które było równocześnie okazją do zwiedzania naszych laboratoriów.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-10-30

headline image

Wyjazd przedstawicieli IBW PAN do Tajwanu odbył się w ramach rewizyty po wizycie delegacji tajwańskiej w marcu 2023. Jej głównym celem było uczczenie 70-lecia powstania NTOU i udział w 45 Konferencji poświęconej inżynierii morskiej. Konferencja ta odbyła się w dniach 5-6.10. 2023 w siedzibie NTOU w mieście Keelung i gościła około 400 uczestników, w tym uczonych z USA, Singapuru, Indii, Norwegii i Polski.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-10-13

headline image

Pracownicy naukowi Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli brali udział w 10. międzynarodowej konferencji SCACR 2023 (Short Course/Conference on Applied Coastal Research), która odbyła się w dniach 4-6 września w Istambule (Turcja).
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-09-25

headline image

Z przyjemnością informujemy, że od pierwszego stycznia 2024r. wspólnie z 12 partnerami (z Niemiec, Danii, Hiszpanii, Włoch, Turcji, Belgii i Norwegii) będziemy realizować przez cztery lata projekt pn. Zintegrowane projektowanie dla przyszłej technologii pływających farm wiatrowych offshore (ang. Integrated Designs for Future Floating Offshore Wind Farm Technology, acronim: INF4INiTY), który uzyskał dofinansowanie w ramach programu: HORIZON-CL5-2023-D3-01-05. Kierownikiem projektu (w IBW PAN) jest dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Planem Równości Płci (ang. Gender Equality Plan).

Opublikowano 2023-08-29

headline image

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Grzegorzowi Różyńskiemu.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-06-15

headline image

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 maja 2023 r. nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport naszemu koledze dr hab. inż. Ryszardowi Staroszczykowi.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-06-13

headline image

W dniu 30 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji zamykającej projekt „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego”. Podczas wydarzenia nasi pracownicy zaprezentowali sprzęt pomiarowy, który był wykorzystywany podczas prowadzenia monitoringu w okolicy Półwyspu Helskiego.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-06-01

Dofinansowania

Lista projektów dofinansowanych ze środków budżetu Państwa:

 1. projekt „Stawa pomiarowa w Morskim Laboratorium Brzegowym IBW PAN w Lubiatowie” czytaj więcej...

Zakłady Naukowe

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów
 • proces transformacji fali
 • prądy pochodzenia falowego
 • cyrkulacje prądowe w strefie brzegowej
 • dyspersja substancji w środowisku morskim
 • mechanika ruchu rumowiska zawieszonego i wleczonego pod wpływem falowania i prądów
 • prostopadły do brzegu i wzdłużbrzegowy transport osadów
 • dynamika morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych
 • optymalizacja metod ochrony brzegów
 • naturalna i antropogeniczna zmienność środowiska w rzekach i wodach przejściowych
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

 • generacja, propagacja i transformacja falowania wodnego
 • hydrodynamika falowania wodnego
 • wzajemne oddziaływanie falowania wodnego z budowlami i konstrukcjami
 • procesy transportu masy wywołane falowaniem
 • procesy mieszania pionowego wywołane falowaniem
 • prognozowanie falowania morskiego
 • modelowanie falowania w akwenach portowych
 • modelowanie generacji i propagacji fal wodnych w kanale falowym
 • dynamika lodu morskiego i współoddziaływanie lodu z budowlami

Zakład Geomechaniki

 • mechanika gruntów zbrojonych
 • mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów
 • modelowanie ośrodków rozdrobnionych
 • problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża
 • filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych
 • mechanika skał
 • modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza
 • filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże
 • analiza stateczności budowli ziemnych

Ważniejsze projekty naukowe

Badanie stateczności hałdy fosfogipsu w Wiślince
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy pn. „Badanie stateczności hałdy fosfogipsu w Wiślince”. Prace wykonywane będą w latach 2022-2023. Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 372 500 PLN netto. Projekt jest dotowany kwotą 335 250 PLN przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Motywacja projektu jest zgodna z jednym z priorytetów działalności WFOŚiGW mającym na celu zapobieganie wystąpienia presji na środowisko naturalne. Czytaj więcej...
Dynamika dna dalekiego przybrzeża morza bezpływowego
Projekt realizowany jest w latach 2022-2025 przez zespół badawczy Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN pod kierownictwem prof. Rafała Ostrowskiego. Celem projektu jest zbadanie i teoretyczny opis natężenia ruchu piaszczystych osadów w umiarkowanych odległościach od brzegu, na głębokościach rzędu 15-20 m, gdzie w świetle obowiązujących teorii oddziaływanie ruchu wody na dno morskie jest znikome. Czytaj więcej...
Projekt Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy pn. „Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich” w ramach grantu NCBR MarTERA-2/NuLlMAS/3/2021. Prace wykonywane będą w latach 2020-2023. Celem badań jest rozpoznanie i opisanie zjawisk zachodzących w podłożu gruntowym bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu. Czytaj więcej...
Projekt Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Projekt realizowany jest w ramach grantu NCN nr 2020/39/B/ST8/01685 w latach 2021-2025 przez zespół badawczy Zakładu Geomechaniki IBW PAN. Celem projektu jest zbadanie ewolucji pól sił kontaktowych w niespoistych materiałach ziarnistych pod wpływem obciążenia i deformacji, w skali od mikro do makro. Czytaj więcej...

Działalność naukowa

Najnowsze książki

Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku, Rafał Ostrowski, 2019

Ice Mechanics for Geophysical and Civil Engineering Applications, Ryszard Staroszczyk, 2019

Mechanika procesów osuwiskowych, Lesław Zabuski, 2022

Kwartalnik AHEM

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Ostatnie publikacje

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Więcej o Instytucie

Lubiatowo

MLB Lubiatowo

Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN im. Prof. Stanisława Hueckla powstało na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w pobliżu miejscowości Lubiatowo. Jego zadaniem jest prowadzenie badań procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej. Od 2007 roku stan morza można obserwować przez kamerę zainstalowaną na plaży więcej…

Seminaria

Seminaria

W każdy poniedziałek odbywają się seminaria prowadzone przez naszych pracowników. Za organizację seminariów odpowiedzialny jest dr hab. Marek Kulczykowski terminarz…

Konferencje

Konferencje

Co dwa lata naukowcy z Polski i Niemiec spotykają się aby omówić zagadnienia związane z morzem na konferencji organizowanej przez IBW, Institute for Coastal Research z Geesthacht i Institute für Meereskunde z Hamburga więcej…


Kanał falowy

Instytut posiada 60-cio metrowy kanał falowy. Jest to jeden z najdłuższych kanałów falowych w Polsce. Kanał wyposażony jest w generator fal, który pozwala wygenerować falowanie o dowolnym kształcie więcej (en)...

Ośrodek Pracy Twórczej

Ośrodek Pracy Twórczej przy IBW PAN jest położony w sercu Kaszub nad jeziorem Wdzydze. Cisza, spokój, czyste powietrze, liczne atrakcje to główne i nie jedyne zalety Ośrodka. Co roku organizowane są Letnie Spotkania z Nauką. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Działalność popularyzatorska

Letnie Spotkania z Nuką

Letnie Spotkania z Nauką

Letnie Spotkania z Nauką są imprezą popularno-naukową oraganizowaną co roku w trakcie letnich wakacji na terenie Ośrodka Pracy Twórczej przy IBW PAN niedaleko Wdzydz Kiszewskich. Wykłady odbywają się w każdą sobotę o godzinie 20:00. Niestrudzonymi organizotorami tej imprezy są dr hab. Marek Kulczykowski i prof. Ewa Kulczykowska więcej…


Reportaż Radia Gdańsk o Letnich Spotkaniach z Nauką
Majówka z Nauką

Majówka z Nauką

Majówka z Nauką jest imprezą popularno naukową oraganizowaną co roku w ramach “Bałtyckiego Festiwalu Nauki”. Młodzież ze szkół Trojmiasta tłumnie odwiedza nasz Instytut, aby w trakcie tej imprezy zapoznać się z problematyką badawczą Instytutu oraz aby uczestniczyć w doświadczeniach przygotowanych przez naszych pracowników. Organizatorem jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…


Reportaż Radia Gdańsk o Majówce z Nauką

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku