Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 r. poz. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN (IBW PAN) w Gdańsku.

Więcej informacji

Wydarzenia

headline image

W dniach 20-24 maja 2024 roku, z inicjatywy IBW PAN, mieliśmy zaszczyt gościć wybitnych naukowców z różnych krajów.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-06-19

headline image

Dziękujemy wszystkim za udział w grillu, który odbył się 24 maja 2024 roku. Mamy nadzieję, że dobrze spędziliście czas.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-06-17

headline image

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, a jednocześnie Przewodniczący Rady Naukowej naszego instytutu został wybrany na Prezesa Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA) na lata 2024-2027.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-06-03

headline image

Z radością ponownie gościliśmy studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design).
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-05-24

headline image

Dnia 22 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji "Woda dla pokoju: Dostępność i Zanieczyszczenia" 💧. Głównym celem tego wydarzenia było podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności oraz czystości.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-03-24

headline image

W dniach 5-6 marca 2024 roku Instytut Budownictwa Wodnego PAN miał zaszczyt uczestniczyć w drugiej edycji Targów Kariery Edu Offshore Wind. Celem wydarzenia było zaprezentowanie perspektyw rozwoju zawodowego w branży energetyki odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii wiatrowej na morzu.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-03-07

headline image

Dnia 19 stycznia Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku uroczyście obchodził 70-lecie istnienia. Wśród gości, którzy uczcili naszą uroczystość swoją obecnością, byli wybitni naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji rządowych oraz partnerów biznesowych.
Czytaj dalej

Opublikowano 2024-03-04

headline image

W dniu 16 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN. Rada Naukowa Instytutu sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Rady Naukowej oraz zasady i tryb jej funkcjonowania określa Statut IBW PAN i Regulamin Rady Naukowej.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-16

headline image

W dniach 18-21.09.2023 odbyło się w Gdańsku dorocznie spotkanie projektu H2020 REST-COAST (Large Scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity). Jest to projekt EU H2020, a IBW PAN jest jego uczestnikiem. Jest to jeden z trzech projektów EU zajmujących się odbudową bioróżnorodności w Europie; jego obszarem zainteresowania są strefy brzegowe i ich funkcjonowanie w warunkach zmian klimatycznych.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-16

headline image

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.
Czytaj dalej

Opublikowano 2023-11-08

Dofinansowania

Lista projektów dofinansowanych ze środków budżetu Państwa:

 1. projekt „Stawa pomiarowa w Morskim Laboratorium Brzegowym IBW PAN w Lubiatowie” czytaj więcej...

Zakłady Naukowe

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów
 • proces transformacji fali
 • prądy pochodzenia falowego
 • cyrkulacje prądowe w strefie brzegowej
 • dyspersja substancji w środowisku morskim
 • mechanika ruchu rumowiska zawieszonego i wleczonego pod wpływem falowania i prądów
 • prostopadły do brzegu i wzdłużbrzegowy transport osadów
 • dynamika morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych
 • optymalizacja metod ochrony brzegów
 • naturalna i antropogeniczna zmienność środowiska w rzekach i wodach przejściowych
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

 • generacja, propagacja i transformacja falowania wodnego
 • hydrodynamika falowania wodnego
 • wzajemne oddziaływanie falowania wodnego z budowlami i konstrukcjami
 • procesy transportu masy wywołane falowaniem
 • procesy mieszania pionowego wywołane falowaniem
 • prognozowanie falowania morskiego
 • modelowanie falowania w akwenach portowych
 • modelowanie generacji i propagacji fal wodnych w kanale falowym
 • dynamika lodu morskiego i współoddziaływanie lodu z budowlami

Zakład Geomechaniki

 • mechanika gruntów zbrojonych
 • mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów
 • modelowanie ośrodków rozdrobnionych
 • problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża
 • filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych
 • mechanika skał
 • modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza
 • filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże
 • analiza stateczności budowli ziemnych

Ważniejsze projekty naukowe

Badanie stateczności hałdy fosfogipsu w Wiślince
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy pn. „Badanie stateczności hałdy fosfogipsu w Wiślince”. Prace wykonywane będą w latach 2022-2023. Całkowity koszt kwalifikowany zadania to 372 500 PLN netto. Projekt jest dotowany kwotą 335 250 PLN przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Motywacja projektu jest zgodna z jednym z priorytetów działalności WFOŚiGW mającym na celu zapobieganie wystąpienia presji na środowisko naturalne. Czytaj więcej...
Dynamika dna dalekiego przybrzeża morza bezpływowego
Projekt realizowany jest w latach 2022-2025 przez zespół badawczy Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN pod kierownictwem prof. Rafała Ostrowskiego. Celem projektu jest zbadanie i teoretyczny opis natężenia ruchu piaszczystych osadów w umiarkowanych odległościach od brzegu, na głębokościach rzędu 15-20 m, gdzie w świetle obowiązujących teorii oddziaływanie ruchu wody na dno morskie jest znikome. Czytaj więcej...
Projekt Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt badawczy pn. „Numeryczne modelowanie upłynnienia wokół konstrukcji morskich” w ramach grantu NCBR MarTERA-2/NuLlMAS/3/2021. Prace wykonywane będą w latach 2020-2023. Celem badań jest rozpoznanie i opisanie zjawisk zachodzących w podłożu gruntowym bezpośrednio przed, w trakcie i po upłynnieniu. Czytaj więcej...
Projekt Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych
Projekt realizowany jest w ramach grantu NCN nr 2020/39/B/ST8/01685 w latach 2021-2025 przez zespół badawczy Zakładu Geomechaniki IBW PAN. Celem projektu jest zbadanie ewolucji pól sił kontaktowych w niespoistych materiałach ziarnistych pod wpływem obciążenia i deformacji, w skali od mikro do makro. Czytaj więcej...

Działalność naukowa

Najnowsze książki

Problemy dynamiki i ochrony piaszczystych brzegów południowego Bałtyku, Rafał Ostrowski, 2019

Ice Mechanics for Geophysical and Civil Engineering Applications, Ryszard Staroszczyk, 2019

Mechanika procesów osuwiskowych, Lesław Zabuski, 2022

Kwartalnik AHEM

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Ostatnie publikacje

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Więcej o Instytucie

Lubiatowo

MLB Lubiatowo

Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN im. Prof. Stanisława Hueckla powstało na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w pobliżu miejscowości Lubiatowo. Jego zadaniem jest prowadzenie badań procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej. Od 2007 roku stan morza można obserwować przez kamerę zainstalowaną na plaży więcej…

Seminaria

Seminaria

W każdy poniedziałek odbywają się seminaria prowadzone przez naszych pracowników. Za organizację seminariów odpowiedzialny jest dr hab. Marek Kulczykowski terminarz…

Konferencje

Konferencje

Co dwa lata naukowcy z Polski i Niemiec spotykają się aby omówić zagadnienia związane z morzem na konferencji organizowanej przez IBW, Institute for Coastal Research z Geesthacht i Institute für Meereskunde z Hamburga więcej…


Kanał falowy

Instytut posiada 60-cio metrowy kanał falowy. Jest to jeden z najdłuższych kanałów falowych w Polsce. Kanał wyposażony jest w generator fal, który pozwala wygenerować falowanie o dowolnym kształcie więcej (en)...

Ośrodek Pracy Twórczej

Ośrodek Pracy Twórczej przy IBW PAN jest położony w sercu Kaszub nad jeziorem Wdzydze. Cisza, spokój, czyste powietrze, liczne atrakcje to główne i nie jedyne zalety Ośrodka. Co roku organizowane są Letnie Spotkania z Nauką. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Działalność popularyzatorska

Letnie Spotkania z Nuką

Letnie Spotkania z Nauką

Letnie Spotkania z Nauką są imprezą popularno-naukową oraganizowaną co roku w trakcie letnich wakacji na terenie Ośrodka Pracy Twórczej przy IBW PAN niedaleko Wdzydz Kiszewskich. Wykłady odbywają się w każdą sobotę o godzinie 20:00. Niestrudzonymi organizotorami tej imprezy są dr hab. Marek Kulczykowski i prof. Ewa Kulczykowska więcej…


Reportaż Radia Gdańsk o Letnich Spotkaniach z Nauką
Majówka z Nauką

Majówka z Nauką

Majówka z Nauką jest imprezą popularno naukową oraganizowaną co roku w ramach “Bałtyckiego Festiwalu Nauki”. Młodzież ze szkół Trojmiasta tłumnie odwiedza nasz Instytut, aby w trakcie tej imprezy zapoznać się z problematyką badawczą Instytutu oraz aby uczestniczyć w doświadczeniach przygotowanych przez naszych pracowników. Organizatorem jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…


Reportaż Radia Gdańsk o Majówce z Nauką

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku