majowka Project

Majówki z Nauką w Instytucie Budownicwa Wodnego PAN w Gdańsku odbywały się w latach 2006 – 2014. Mamy nadzieję, że jeszcze uda się zorganizować tę niezwykle potrzebną imprezę popularno-naukową


Programy wszystkich Majówek:     2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014


Wybrane zdjęcia z poprzednich Majówek

Tuż przed imprezą

 

Punkt 1 - Jak  zmienia się rzeka? - dynamika koryta rzeki

 

Punkt 2 - Jak przewidzieć i zmierzyć rozchodzenie się zanieczyszczeń w rzece?

 

Punkt 3 - Jak mierzyć i kontrolować przepływ wody w rzece?

 

Punkt 4 - Elektrownia napędzana falowaniem morskim - ekologiczne odnawialne źródło energii

 

Punkt 5 - Drgania ziemi - sprawca groźnych katastrof

 

 

Punkt 6 - Co niszczy brzeg morski w Polsce?

 

Punkt 7 - Rurociągi podmorskie transportujące ropę i gaz – zagrożenia dla środowiska morskiego i żeglugi

 

Punkt 8 - Jak i czym mierzyć fale, prądy oraz ruch piasku?