Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Grant NCN nr 2020/39/B/ST8/01685

Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych

Projekt finansowany przez: Narodowe Centrum Nauki, Polska.

Numer projektu: 2020/39/B/ST8/01685, budżet 2 138 200 zł.

Tytuł: Wieloskalowe badanie pól sił kontaktowych w materiałach granulowanych.

Czas realizacji: 2021-2025

Przedmiot badań: ewolucja pól sił kontaktowych w niespoistych materiałach ziarnistych pod wpływem obciążenia i deformacji, w skali od mikro do makro.

Główne stosowane metody badawcze: testy elastooptyczne 2D (pełne pole) i 3D (stan osiowo-symetryczny), symulacje numeryczne metodą DEM i FEM.

Rejestracja wyników: system DaVis 2D i 3D, mikroskop cyfrowy VHX

Analiza wyników doświadczalnych: metoda DIC (testy 2D) oraz rekonstrukcja tomograficzna (testy 3D)

Symulacje numeryczne: Centrum Obliczeniowe TASK, komputer dużej mocy TRYTON, program LIGGGHTS

Spodziewane efekty: uzyskanie nowej wiedzy dotyczącej zachowania materiałów granulowanych, opracowanie zasady działania ‘tomografu elastooptycznego’

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku