Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk

W dniu 28 sierpnia 2019 roku została utworzona Trójmiejska Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk prowadzona wspólnie przez Instytut Maszyn Przepływowych (IMP PAN), Instytut Budownictwa Wodnego (IBW PAN) oraz Instytut Oceanologii (IO PAN), która będzie oferować kształcenie w ramach 3 dyscyplin: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transportu oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Zgodnie z umową w każdej rekrutacji standardowej przysługuje Instytutowi miejsce dla jednego doktoranta.

Szczegółowe informacje na temat Szkoły można znaleźć na stronie:

https://www.imp.gda.pl/bip/trojmiejska-szkola-doktorska/

Do pobrania:

  1. Umowa o wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej
  2. Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

podpisanie porozumienia

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku