Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "przetargi"Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego zestawu:

Elementy aparatu trójosiowego ściskania, umożliwiającego prowadzenie badań wytrzymałościowych o charakterze naukowym.

Załączniki:

Firmy zainteresowane dostarczeniem i montażem w.w. zestawu prosimy o składanie ofert w terminie do 11 grudnia 2023 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.smyczynski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie). Wszelkie pytania do zamówienia prosimy kierować mailowo najpóźniej do czwartku 7 grudnia 2023 do godziny 9.00.


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Wymianie kamery systemu PIV wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania systemu PIV w kanale falowym w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN przy ulicy Kościerskiej 7. Minimalna częstotliwość próbkowania kamery to 50 Hz przy maksymalnej dostępnej rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość kamery to min. 4 MP. Zleceniodawca posiada program DaVis 10 do obsługi systemy PIV. Wymieniane komponenty powinny być kompatybilne z tym właśnie softwarem. Jednocześnie dopuszcza się wymianę programu sterującego systemem PIV o ile będzie to konieczne do działania systemu i będzie częścią oferty.

Zamawiający informuje dodatkowo, że kamera powinna posiadać tryb double-frame.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 4 grudnia 2023 do godziny 9.00 za pośrednictwem e-maila:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.majewski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie). Wszelkie pytania do zamówienia prosimy kierować mailowo najpóźniej do piątku 1 grudnia 2023 do godziny 9.00.


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 • Dwukrotne wykonanie mapy batymetrycznej (pomiary echosondą wielowiązkową, pomiar z dokładnością 10 cm, wyniki w postaci tabeli z wartościami xyz, oraz shapefile).

 • Dwukrotne wykonanie sonarowania w tym obszarze (wyniki w postaci GeoTiff).

 • Opcjonalnie - Pobór kilku prób osadu oraz wykonanie zdjęć/filmu na dnie.

Na poligon badawczy został wybrany obszar w odległości ok. 1.5 Mm od linii brzegowej. Jest to obszar w kształcie prostokąta ułożonego równolegle do linii brzegowej o wymiarach ok. 2,6 km na 0,53 km, którego podstawa znajduje się w odległości od brzegu wynoszącej ok. 2,5 km. Przybliżone współrzędne wierzchołków poligonu: 54°50'14"N 17°48'37"E, 54°49'57" N 17°48'45"E, 54°50'22"N 17°51'03"E, 54°50'38" N 17°50'54"E.

Termin wykonania usług:

 • pierwszy pomiar: pierwsza połowa roku 2023,

 • drugi pomiar: jesien 2023.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 21 lutego 2023 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

 1. Wykonanie mapy batymetrycznej (pomiary echosondą wielowiązkową, pomiar z dokładnością 10 cm, wyniki w postaci tabeli z wartościami xyz, oraz shapefile).
 2. Wykonanie sonarowania w tym obszarze (wyniki w postaci GeoTiff).

Na poligon badawczy został wybrany obszar w odległości ok. 1.5 Mm od linii brzegowej. Jest to obszar w kształcie prostokąta ułożonego równolegle do linii brzegowej o wymiarach ok. 2,6 km na 0,53 km, którego podstawa znajduje się w odległości od brzegu wynoszącej ok. 2,5 km. Przybliżone współrzędne wierzchołków poligonu: 54°50'14"N 17°48'37"E, 54°49'57" N 17°48'45"E, 54°50'22"N 17°51'03"E, 54°50'38" N 17°50'54"E.

Termin wykonania usługi: do 30 listopada 2022 roku.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 9 listopada 2022 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Przedmiotem zamówienia jest:

System czujników ciśnienia składający się z 6 miniaturowych czujników oraz przetwornika. Czujniki powinny w jak największym stopniu odpowiadać poprzednim czujnikom tj. PDCR-81 (karta w załączniku). Przetwornik powinien zapewniać wyjście analogowe w postaci złącza BNC o napięciach w zakresie +-10V dla każdego kanału.

Firmy zainteresowane dostawą ww. urządzenia prosimy o składanie ofert w terminie do 21 lipca 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

dawid.majewski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).

Załączniki:

Karta czujnika PDCR-81


Przedmiotem zamówienia jest:

Basic strain viewer SV-3000-SA with a standalone analyzer, 560mm x 560 mm, circular polarization

Firmy zainteresowane dostawą ww. urządzenia prosimy o składanie ofert w terminie do 13 czerwca 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.lesniewska(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


[1] W Zapytaniu Ofertowym brak jest informacji odnośnie terminu realizacji proszę o uzupełnienie.

Termin realizacji został podany we wzorze Umowy w § 3: „1. Strony ustalają rozpoczęcie wykonywania Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy Zawiadomienia. 2. Usługa zostanie wykonana tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 60 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.” Taka konstrukcja wynika z wymogów strony dofinansowującej badania - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podpisanie Umowy na realizację całości projektu odbędzie się na podstawie przedstawionych Umów z wykonawcami poszczególnych jego elementów.

W zawiązku z uwagami Oferentów Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Usługi tak, aby końcowy odbioru Usługi odbył się najpóźniej 120 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania Usługi.

[2] W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie wskazuje jaki rodzaj dokumentacji powinien być przygotowany - proszę o uzupełnienie.

Prowadzony przez Zamawiającego projekt ma charakter badawczy, a nie inwestycyjny. Dlatego Zamawiający nie formułuje wymagań odnośnie dokumentacji. Zgodnie z Preambułą przedstawionego wzoru Umowy, Zamawiający chce skorzystać z fachowej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w celu wykonania Usługi zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Zakres dokumentacji niezbędny w celu realizacji projektu przez Zamawiającego to Sprawozdanie z wierceń i sondowań:

 • karta dokumentacyjna otworów;
 • tabelaryczne zestawienie i opis makroskopowy nawierconych warstw podłoża (nazewnictwo według PN i EC);
 • dokumentacja fotograficzna rdzeni;
 • wyniki sondowań (wykresy i tabele);

W związku z tym zapytaniem Zamawiający prosi Oferentów o podanie w Formularzu ofertowym rodzaju wymaganej i uwzględnionej w wycenie dokumentacji oraz możliwego terminu realizacji Usługi (liczba dni).

[3] Zamieszczono wersję edytowalną Formularza ofertowego.

formularz ofertowy w wersji DOCX

[4] Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany we wzorze Umowy dotyczącej płatności, jeśli wymagane będzie zatwierdzanie dokumentacji przez Urząd. Fakturowanie w dwóch etapach: I: sprawozdanie z wierceń i sondowań (80%), II: zatwierdzenie dokumentacji (20%).

[5] Zamawiający dopuszcza sondowanie z wierzchowiny hałdy, jednak sondowanie podłoża musi dojść do skutku. Zamawiający dopuszcza przerwanie sondowania CPTu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości Qc, Rf lub wyboczenia przewodu, jeśli nastąpi ono w podłożu.


Przedmiotem zamówienia jest:

Licencja komercyjna ArcGIS Desktop Standard pojedyncza wraz z rozszerzeniem Spatial Analyst for ArcGIS Desktop

Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert w terminie do 31 maja 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku