Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wiadomości z kategorii "szkoła doktorska"

Czas trwania rekrutacji: 30 sierpnia 2021 - 30 września 2021

Składanie dokumentów przez kandydatów na doktorantów: 30 sierpnia 2021 - 17 września – wyłącznie drogą e-mailową na adres: tsdpan@imp.gda.pl

dyscyplinaliczba miejscproponowana tematyka badawcza
inżynieria mechaniczna1
 1. Modelling of turbulent flows with a disperse phase
 2. Computational methods for flows with interfaces
 3. Numerical modelling of flow thermomechanics in granular media
 4. Analiza flatteru łopatek wirnikowych ostatniego stopnia turbiny parowej z uwzględnieniem wpływu poprzedzających stopni
inżynieria lądowa i transport1
 1. Modelowanie wpływu konwerterów energii falowej na transport osadów i zmiany linii brzegowej
 2. Generacja nieliniowych fal bi-harmonicznych w basenie falowym
 3. Oddziaływanie falowania powierzchniowego z modułem siedliskowym posadowionym na dnie
 4. Application of Novel Machine Learning Models for the Prediction of Extreme Waves Heights
nauki o Ziemi i środowisku1
 1. Międzyletnia zmienność warunków propagacji dźwięku w fiordach arktycznych – wpływ na klimat akustyczny fiordów/ Interannual variability in underwater sound propagation conditions in Arctic fjords - impact on fjords’ soundscape

Informacje dodatkowe:

 • Opłata rekrutacyjna, o której mowa w §7 zasad rekrutacji do Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN na rok akademicki 2021/2022, wynosi 0 PLN.
 • Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata określa §5 zasad rekrutacji do Trójmiejskiej Szkoły Doktorskiej PAN na rok akademicki 2021/2022.
 • Kandydaci na doktorantów proszeni są o wysłanie kompletu dokumentów na adres e-mail tsdpan@imp.gda.pl wpisując w tytule nazwę wybranej dyscypliny. Dokumenty przesłane w inny sposób, niekompletne lub bez podania nazwy dyscypliny, nie będą rozpatrywane.
 • Wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.

Dokładne terminy, godziny i tryb ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych będą ustalane indywidualnie przez komisję rekrutacyjną dla danej dyscypliny.W dniu 28 sierpnia 2019 roku została utworzona Trójmiejska szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk prowadzona wspólnie przez Instytut Maszyn Przepływowych (IMP PAN), Instytut Budownictwa Wodnego (IBW PAN) oraz Instytut Oceanologii (IO PAN), która będzie oferować kształcenie w ramach 3 dyscyplin: inżynierii mechanicznej, inżynierii lądowej i transportu oraz nauki o Ziemi i środowisku.

Do pobrania:

Umowa o wspólnym prowadzeniu Szkoły Doktorskiej.


Na Politechnice Gdańskiej 18 kwietnia została utworzona Szkoła Doktorska, prowadzona wspólnie z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN), która od roku akademickiego 2019/2020 będzie oferować kształcenie w ramach 12 dyscyplin.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Politechniki Gdańskiej po adresem https://pg.edu.pl/szkola-doktorska.


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku