Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zakłady Naukowe

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

 • proces transformacji fali,
 • prądy pochodzenia falowego,
 • cyrkulacje prądowe w strefie brzegowej,
 • dyspersja substancji w środowisku morskim,
 • mechanika ruchu rumowiska zawieszonego i wleczonego pod wpływem falowania i prądów,
 • prostopadły do brzegu i wzdłużbrzegowy transport osadów,
 • dynamika morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych,
 • optymalizacja metod ochrony brzegów.
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

 • generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego
 • hydrodynamika falowania wodnego
 • wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami
Zakład Geomechaniki

Zakład Geomechaniki

 • mechanika gruntów zbrojonych
 • mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów
 • modelowanie ośrodków rozdrobnionych
 • problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża
 • filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych
 • mechanika skał
 • modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza
 • filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże
 • analiza stateczności budowli ziemnych

Działalność naukowa

Najnowsze książki

Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., 2015

Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K., 2015

Kwartalnik AHEM

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Ostatnie publikacje

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Więcej o Instytucie

MLB Lubiatowo

Lubiatowo

Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN im. Prof. Stanisława Hueckla powstało na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w pobliżu miejscowości Lubiatowo. Jego zadaniem jest prowadzenie badań procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej. Od 2007 roku stan morza można obserwować przez kamerę zainstalowaną na plaży. Kierownikiem Laboratorium jest Radosław Zjadacz więcej…

Seminaria

Lubiatowo

W każdy poniedziałek odbywają się seminaria prowadzone przez naszych pracowników. Za organizację seminariów odpowiedzialny jest dr hab. Marek Kulczykowski terminarz…

Konferencje

Lubiatowo

Co dwa lata naukowcy z Polski i Niemiec spotykają się aby omówić zagadnienia związane z morzem na konferencji organizowanej przez IBW, Institute for Coastal Research z Geesthacht i Institute für Meereskunde z Hamburga więcej…


Kanał Falowy

Instytut posiada 60-cio metrowy kanał falowy. Jest to jeden z najdłuższych kanałów falowych w Polsce. Kanał wyposażony jest w generator fal, który pozwala wygenerować falowanie o dowolnym kształcie więcej (en)...

Ośrodek Pracy Twórczej pl

Ośrodek Pracy Twórczej przy IBW PAN jest położony w sercu Kaszub nad jeziorem Wdzydze. Cisza, spokój, czyste powietrze, liczne atrakcje to główne i nie jedyne zalety Ośrodka. Co roku organizowane są Letnie Spotkania z Nauką. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Działalność popularyzatorska

Letnie Spotkania z Nauką

Letnie Spotkania z Nuką

Letnie Spotkania z Nauką są imprezą popularno-naukową oraganizowaną co roku w trakcie letnich wakacji na terenie Ośrodka Pracy Twórczej przy IBW PAN niedaleko Wdzydz Kiszewskich. Wykłady odbywają się w każdą sobotę o godzinie 20:00. Niestrudzonymi organizotorami tej imprezy są dr hab. Marek Kulczykowski i prof. Ewa Kulczykowska więcej…

Reportaż Radia Gdańsk o Letnich Spotkaniach z Nauką

Majówka z Nauką

Lubiatowo

Majówka z Nauką jest imprezą popularno naukową oraganizowaną co roku w ramach “Bałtyckiego Festiwalu Nauki”. Młodzież ze szkół Trojmiasta tłumnie odwiedza nasz Instytut, aby w trakcie tej imprezy zapoznać się z problematyką badawczą Instytutu oraz aby uczestniczyć w doświadczeniach przygotowanych przez naszych pracowników. Organizatorem jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Reportaż Radia Gdańsk o Majówce z Nauką