Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Praca doktorska mgr Anety Zdolskiej

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia o rozpoczęciu przygotowań do publicznej obrony pracy doktorskiej Pani

mgr Anety Zdolskiej

pt. "Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym".

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Sulisz, prof. IBW PAN
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku