Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anety Zdolskiej

UWAGA: w powidomieniu wkradł się błąd gdyż obrona zaczyna się o godzinie 12.00 a nie 11.00 jak było napisane poprzednio. Bardzo przepraszam, Michał Wilde.

Dyrektor i Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 marca 202` r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Instytutu przy ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Zdolskiej

pt. "Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym"

Promotor: dr hab. Wojciech Sulisz, prof. intytutu
IBW PAN w Gdańsku
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
Politechnika Gdańska


Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, bez udziału publiczności na Sali, z możliwością udziału zdalnego. Zainteresowani proszeni są o przesłanie e-maila na adres obrony@ibwpan.gda.pl W informacji zwrotnej przekazana zostanie procedura zdalnego połączenia.

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku