Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Przewody doktorskie:

Rok 
Imię i nazwisko
Tytuł rozprawy
Recenzje
Treść rozprawy
2019
mgr inż. Marcin Smyczyński
Reakcje nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów
Acrobat Reader dr hab. inż. Andrzeja Truty
Acrobat Reader dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej
Acrobat Reader 11MB
2019
mgr Barbara Stachurska
Modelowanie ruchu cząstek osadu w wodzie wywołanego falowaniem powierzchniowym
Acrobat Reader dr hab. Roberta Bialika
Acrobat Reader dr hab. inż. Michała Szydłowskiego
Acrobat Reader 18MB
2020
mgr inż. Duje Veić
Effect of the Breaking Wave Shape on the Temporal and Spatial Pressure Distribution Around a Monopile Support Structure
Acrobat Reader prof. dr inż. Peter Fröhle
Acrobat Reader prof. dr Arun Kamath
Acrobat Reader 11MB
2020
mgr David Majewski
Uderzenie fali odbitej w poziomą płytę zamocowaną powyżej powierzchni swobodnej
Acrobat Reader prof. dr hab. inż. Czesława Dymarskiego
Acrobat Reader prof. dr hab. Jerzego Matusiaka
Acrobat Reader 45MB
2021
mgr Aneta Zdolska
Generacja i transformacja nieliniowych fal grawitacyjnych w basenie falowym
Acrobat Reader prof. dr hab. inż. Czesława Dymarskiego
Acrobat Reader prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Acrobat Reader 16MB
2022
mgr inż. Łukasz Sobczak
Dynamika rumowiska niejednorodnego granulometrycznie w warunkach przepływu z ruchomą warstwą nachylonego dna
Acrobat Reader prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
Acrobat Reader prof. dr hab. Paweł M. Rowiński
Acrobat Reader 6.3MB Acrobat Reader (stresz.)


Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku