Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Smyczyńskiego

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 5 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Instututu w Gdańsku, ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Smyczyńskiego

pt. "Reakcje nawodnionych gruntów niespoistych o niepełnym nasyceniu w warunkach bez odpływu wody z porów"

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN
Recenzenci: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK
Politechnika Krakowska

Z pracą doktorską można zapoznać się Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 - 14.00.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku