Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

LiveLagoons – „Wykorzystanie aktywnych barier w celu usuwania biogenów oraz lokalnej poprawy jakości wód lagun bałtyckich”

Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2017 r. i zakończy się w 2021 r. Głównym celem projektu jest zainteresowanie lokalnych społeczności Bałtyku Południowego zastosowaniem tzw. aktywnych barier do lokalnej poprawy jakości wody w rejonie kąpielisk morskich w celu stworzenia sprzyjających warunków do kąpieli w nich. Działanie barier polega na usuwaniu biogenów z wody poprzez ich pobieranie przez system korzeniowy roślin posadzonych na tych barierach. W ramach projektu LiveLagoons planujemy przetestować dwa typy rozwiązań, tj. pływające wyspy, które będą posadowione na polskich wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, na Zalewie Szczecińskim po stronie niemieckiej oraz na Zalewie Kurońskim w Juodkrante, na Litwie. W projekt zaangażowane są gminy zainteresowane takimi rozwiązaniami oraz gmina bezpośrednio wdrażająca pilotażową instalację pływającej wyspy. Wyniki projektu będą szeroko rozpowszechniane w nadmorskich i nadzalewowych gminach, miastach, jak również instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzorowanie strefy brzegowej.

Pełna nazwa projektu to:

LiveLagoons – ‘The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons’ („Wykorzystanie aktywnych barier w celu usuwania biogenów oraz lokalnej poprawy jakości wód lagun bałtyckich”); Program: Interreg Bałtyk Południowy; Nr umowy: STHB.02.02.00-LT-0089/16-00

Pływająca wyspa w Wolińskim Parku Narodowym – Przystań Żeglarska Łunowo

W 2020 roku roślinność na wyspie bujnie rozwijała się. Wyspa nie wymagała żadnych dodatkowych zabiegów, dosadzania roślin, pielęgnowania ich. Stanowiła ozdobę mariny, jak również naturalną oczyszczalnię wody z biogenów, które pobierane były z wody przez system korzeniowy roślin rozwijających się na wyspie. Na jesieni roślinność została skoszona z wyspy, a tym samym usunięte zostały biogeny zakumulowane w roślinach.

28.05.2020

12.08.2020

29.09.2020

29.09.2020

Listopad 2020 – koszenie roślinności

Strona projektu w ramach którego zainstalowana została ta wyspa: http://www.balticlagoons.net/livelagoons/

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku