Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4776 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4776
titleAnaliza rozwoju prostego układu pasm ścinania w piasku
authorsLeśniewska D.1, Mróz Z.
affiliations
pages95 — 102
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points1
PART OF
typeZ
database id4777
titleGeotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska, Materiały Jubileuszowej Sesji Naukowej poświęconej 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego
year2000
conferenceJubileuszowa Sesja Naukowa poświęcona 47 leciu pracy naukowej i 70 leciu urodzin Prof. E. Dembickiego, , [id=156]
publisherWydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku