Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6641 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id6641
titleXII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór
authorsWita A.
year2007
conferenceXII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 19-22 czerwca 2007, Stare Jabłonki [id=353]
description387 s.
ISBN9768388897887
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id6655
titleWpływ zamykania powietrza na mechanizm zniszczenia wału przeciwpowodziowego
authorsLeśniewska D., Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H.
pages146 — 157
notesKopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4142
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id6642
titleZastosowanie trójwarstwowego modelu transportu osadów niejednorodnych do predykcji zamulania zbiorników wodnych i kanałów otwartych
authorsSobczak Ł., Kaczmarek L. M.
pages294 — 306
notesMaszynopis w opracowaniu wewnętrznym Tp4139
affiliations
  1. IBW PAN
tasksT 2.2/2007: Badanie i modelowanie transportu i segregacji osadów oraz zmian dennych w morskiej strefie brzegowej oraz ujściach rzek
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku