Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4256 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id4256
titleGeotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania
authors
year1997
conferenceXI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk [id=76]
issueVol. 2
publisherWydawnictwo Politechniki Gdańskiej
placeGdańsk
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4259
titleDwuwymiarowe pole losowe parametrów mechanicznych ośrodka gruntowego
authorsPrzewłócki J.
pages145 — 150
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4261
titleKorelacja pomiędzy naprężeniem konsolidującym a przesiąkliwością
authorsStępkowska E. T.
pages155 — 162
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4258
titleTeoretyczna analiza zniszczenia modelu skarpy w centryfudze
authorsLeśniewska D.
pages279 — 284
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4260
titleModuły sprężystości gruntowego ośrodka analogowego
authorsSawicki A., Świdziński W.
pages301 — 307
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4262
titleZależność charakterystyk zagęszczania od stanu początkowego gruntów
authorsŚwidziński W.
pages307 — 313
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4257
titleBadania pełzania konstrukcji z gruntu zbrojonego w skali półtechnicznej
authorsKazimierowicz-Frankowska K.
pages95 — 100
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku