Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #9080 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id9080
titleOd mechaniki do mikro-mechaniki gruntów – znaczenie badań podstawowych dla geotechniki na przykładzie problemu parcia czynnego
authorsLeśniewska D.1, Pietrzak M.2
affiliations
pages15 — 19
abstractsA new approach to study granular materials at a discrete level, recommended by ISSMGE, by the example of soil active state. A historical approach to this problem as well as current model tests, supplemented with the numerical model created using DEM method.
Nowe podejście do opisu zachowania materiałów ziarnistych na poziomie dyskretnym, zalecane przez ISSMGE, na przykładzie problemu parcia czynnego gruntu. Historyczne podejście do tego problemu oraz aktualne badania modelowe uzupełnione modelem numerycznym, stworzonym przy użyciu metody DEM.
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id9079
year2020
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 41, Nr 1

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku