Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Journal #11

ATTRIBUTEVALUE
typejournal or series
database id11
titleInżynieria Morska i Geotechnika
ISSN08674299
publisherWydawnictwo Politechniki Gdańskiej [id=87]
PBNID29975
points
2013:6
2014:6
2015:6
2016:6
2017:6
2018:6

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku