Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7438 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id7438
titleProblemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
authorsDembicki E., Kumor M., Lechowicz Z.
year2009
conference15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz [id=417]
description633 s.
ISBN9788361314844
publisherWydawnictwa Uczelniane UTP
placeBydgoszcz
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7439
titleWpływ sposobu obciążania na reakcję nawodnionych piasków w warunkach trójosiowych bez odpływu
authorsMierczyński J., Świdziński W.
pages51 — 58
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7441
titleOsiadanie nawierzchni drogowej wskutek zagęszczenia podłoża wywołanego ruchem pojazdów
authorsKazimierowicz-Frankowska K.
pages531 — 537
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7440
titleModelowe badania elastooptyczne pól odkształceń w ośrodku sypkim za ścianą oporową
authorsPietrzak M., Leśniewska D.
pages59 — 65
notesKopia w opracowaniu Tp4217
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku