Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4258 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4258
titleTeoretyczna analiza zniszczenia modelu skarpy w centryfudze
authorsLeśniewska D.1
affiliations
pages279 — 284
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id4256
titleGeotechnika w Budownictwie i Transporcie, XI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania
year1997
conferenceXI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, 25-27 czerwca 1997, Gdańsk [id=76]
issueVol. 2
publisherWydawnictwo Politechniki Gdańskiej
placeGdańsk

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku