Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4757 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id4757
titleAnaliza układów pasm ścinania w ośrodku gruntowym
authorsLeśniewska D.1
affiliations
pages116 — 118
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points1
PART OF
typeC
database id4758
year2001
seriesDziałalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia
issuenr 12

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku