Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7138 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7138
titleInfluence of air entraooment on flood embankment failure mechanism - model tests
authorsBogacz P., Kaczmarek J., Leśniewska D.1
affiliations
pages188 — 201
notesKopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4176
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points4
PART OF
typeC
database id7115
year2008
seriesTechnical Sciences
issueNo. 11

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku