Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7904 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7904
titleExperimental study on shear localization in granular materials within combined strain and stress field
authorsLeśniewska D.1, Niedostatkiewicz M., Tejchman J.
affiliations
pages430 — 444
notesKopia w oprac. Tp4319
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
points35
PART OF
typeC
database id7922
year2012
seriesStrain
issueVol. 48, No. 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku