Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #5176 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id5176
titleOszacowanie nośności skarpy z gruntu zbrojonego
authorsD. Leśniewska1, A. Sawicki1
affiliations
pages16 — 18
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeC
database id5177
year1986
seriesInżynieria Morska
issue1/1986

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku