Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7437 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7437
titleWpływ zmian położenia zwierciadła wody na deformacje wału przeciwpowodziowego
authorsKaczmarek J., Bogacz P., Leśniewska D.1
affiliations
pages679 — 680
notesKopia w opracowaniu Tp4217
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7436
year2009
seriesInżynieria i Budownictwo
issueR. 65, Nr 12
publisherPZITB
placeWarszawa

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku