Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #4356 details

ATTRIBUTEVALUE
typeZ
database id4356
titleII Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym
authors
year2004
conferenceII Problemowa Konferencja Geotechniki, Współpraca Budowli z Podłożem Gruntowym, 17-18 czerwca 2004, Białystok, Białowieża [id=88]
issueT. 2
publisherPolitechnika Białostocka
placeBiałystok, Białowieża
attributes[published] [reviewed] [scientific] [national coverage]
languagepl

Parts

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id4354
titleModelowanie odkształceń sprężystych w piaskach
authorsSawicki A., Głębowicz K.
pages123 — 134
affiliations
  1. IBW PAN
tasksZ 4.1.2/2003: Zbadanie sprężystej reakcji gruntu dla wybranych ścieżek naprężenia w aparacie trójosiowym
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id5027
titleAnaliza mechanizmów zniszczenia ściany oporowej z gruntu zbrojonego z uwzględnieniem podłoża konstrukcji
authorsKulczykowski M., Leśniewska D.
pages127 — 137
affiliations
  1. IBW PAN
attributes[reviewed] [scientific]
languagepl
ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id5033
titleMechanical properties of soils from the Izmit Bay coast (Turkey) and their liquefaction susceptibility
authorsSawicki A., Świdziński W., Mierczyński J.
pages136 — 146
affiliations
  1. IBW PAN
tasksEVK3-CT-2000-00038-LIMAS: Liquefaction around marine structures
attributes[reviewed] [scientific]
languageen

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku