Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6655 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id6655
titleWpływ zamykania powietrza na mechanizm zniszczenia wału przeciwpowodziowego
authorsLeśniewska D.1, Bogacz P., Kaczmarek J., Zaradny H.1
affiliations
pages146 — 157
notesKopia w opracowaniu wewnętrznym Tp4142
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id6641
titleXII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór
year2007
conferenceXII Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 19-22 czerwca 2007, Stare Jabłonki [id=353]
publisherInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
placeWarszawa
editorsWita A.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku