Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7440 details

ATTRIBUTEVALUE
typeK
database id7440
titleModelowe badania elastooptyczne pól odkształceń w ośrodku sypkim za ścianą oporową
authorsPietrzak M., Leśniewska D.1
affiliations
pages59 — 65
notesKopia w opracowaniu Tp4217
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
PART OF
typeZ
database id7438
titleProblemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
year2009
conference15 Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, 7-10 lipca 2009, Bydgoszcz [id=417]
publisherWydawnictwa Uczelniane UTP
placeBydgoszcz
editorsDembicki E., Kumor M., Lechowicz Z.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku