Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Piotr Szmytkiewicz

Imię i nazwisko: Piotr Szmytkiewicz
pokój: A32
tel.: (+48)585222932
e-mail: df45304cedb2b8bb3bd45390930d6c21eba8dde29082dfcb3a08a187
ORCID: 0000-0001-6231-920X

Książki

Artykuły

 1. Kapiński J., Ostrowski R., Pruszak Z., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Hydro- i morfodynamika strefy brzegowej w świetle badań terenowych (Lubiatowo'2006). Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 28, Nr 3, 2007, str. 149-158
 2. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P.: Sezonowy wpływ falowania na zmienność linii brzegowej w przypadku wielorewowej strefy brzegowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 2, 2008, str. 72-77
 3. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Empiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 3, 2008, str. 128-134
 4. Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: Opis prądów rozrywających w strefie brzegowej morza. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 29, Nr 4, 2008, str. 206-211
 5. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy in a multi-bar coastal zone. Oceanologia, Vol. 50, No. 1, 2008, str. 43-58
 6. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Megascale rhythmic shoreline forms at a beach with multiple bars. Oceanologia, Vol. 50, No. 2, 2008, str. 183-203
 7. Ostrowski R., Pruszak Z., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Hydro- i litodynamika strefy przyboju w funkcji typu brzegu odmiennie rozpraszającego energię falowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 30, Nr 1, 2009, str. 25-34
 8. Szmytkiewicz P.: Identyfikacja fal podgrawitacyjnych na polskim wybrzeżu. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 31, Nr 5, 2010, str. 586-597
 9. Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Wpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 33, Nr 5, 2012, str. 593-597
 10. Różyński G., Basiński T., Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Deteriorated groynes. Coastal Wiki, 2012, str. -
 11. Cerkowniak G., Ostrowski R., Szmytkiewicz P.: Climate change related increase of storminess near Hel Peninsula, Gulf of Gdańsk, Poland. Journal of Water and Climate Change, Vol. 6, No. 2, 2014, str. 300-312
 12. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Analiza wolnozmiennych składowych falowania w strefie brzegowej na południowym Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 6, 2015, str. 857-871
 13. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Wstępna propozycja rozszerzenia analizy bezpieczeństwa brzegu morskiego w Polsce. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 1, 2016, str. 13-19
 14. Marcinkowski T., Szmytkiewicz P.: Morskie formy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 5, 2016, str. 272-278
 15. Szmytkiewicz P., Morawski M., Różyński G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 37, Nr 6, 2016, str. 333-339
 16. Szmytkiewicz P., Różyński G.: Infragravity waves at a dissipative shore with multiple bars: recent evidence. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 142, No. 5, 2016, str. 0401600701-0401600715
 17. Ostrowski R., Schönhofer J., Szmytkiewicz P.: South Baltic representative coastal field surveys, including monitoring at the Coastal Research Station in Lubiatowo, Poland. Journal of Marine Systems, Vol. 162, 2016, str. 89-97
 18. Szmytkiewicz P., Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Zastosowanie modelu XBeach do obliczania abrazji brzegu wydmowego na przykładzie obszaru położonego w rejonie Morskiego Laboratorium Brzegowego w Lubiatowie. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 38, Nr 2, 2017, str. 62-70
 19. Szmytkiewicz P., Zabuski L.: Analysis of dune erosion on the coast of south Baltic Sea with taking into account dune landslide processes. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 64, No. 1, 2017, str. 3-15 , DOI: 10.1515/heem-2017-0001
 20. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhofer J., Morawski M.: Obliczanie przebudowy profilu wydmy wywołanej huraganem – wstępne wyniki. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 39, Nr 1, 2018, str. 20-31
 21. Szmytkiewicz P., Marcinkowski T., Boniecka H., Olszewski T., Schönhofer J., Cerkowniak G., Stella M.: Wyznaczanie głębokości położenia infrastruktury przyłączeniowej w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 39, Nr 4, 2018, str. 288-296
 22. Ostrowski R., Stella M., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Coastal hydrodynamics beyond the surf zone of the south Baltic Sea. Oceanologia, Vol. 60, No. 3, 2018, str. 264-276 , DOI: 10.1016/j.oceano.2017.11.007
 23. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Some Characteristic Wave Energy Dissipation Patterns along the Polish Coast Poland. Oceanologia, Vol. 60, No. 4, 2018, str. 500-512 , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.04.001
 24. Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P., Marcinkowski T.: Comparison of Design Wave Heights Determined on the Basis of Long- and Short-term Measurement Data. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 2, 2018, str. 123-142 , DOI: 10.1515/heem-2018-0009
 25. Morawski M., Różyński G., Szmytkiewicz P.: Calculation of Wave Run-up Height in South Baltic Sea: CaseStudy at Coastal Research Station at Lubiatowo, Poland. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 3, 2018, str. 203-219 , DOI: 10.1515/heem-2018-0013
 26. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhofer J., Morawski M., Malicki J.: Calculation of dune profile changes generated by hurricane: Preliminary results. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 65, No. 3, 2018, str. 221-239 , DOI: 10.1515/heem-2018-0014
 27. Stella M., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Kapiński J., Marcinkowski T.: Driving forces of sandy sediment transport beyond the surf zone. Oceanologia, Vol. 61, No. 1, 2019, str. 50-59 , DOI: 10.1016/j.oceano.2018.06.003
 28. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhofer J., Malicki J., Marcinkowski T., Szefler K.: Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 41, Nr 1, 2020, str. 6-14
 29. Cerkowniak G., Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 1. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 41, Nr 6, 2020, str. 248-259
 30. Abramowicz-Gerigk T., Burciu Z., Jachowski J., Kreft, Majewski D., Stachurska B., Sulisz W., Szmytkiewicz P.: Experimental Method for the Measurements and Numerical Investigations of Force Generated on the Rotating Cylinder under Water Flow. Sensors, 2021, 21, 2021, str. 2216-1-2216-17 , DOI: 10.3390/s21062216
 31. Cerkowniak G., Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M.: Optymalizacja regulacji ujścia Wisły w świetle modelowania teoretycznego. Część 2. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 42, Nr 1, 2021, str. 6-16
 32. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Ostrowski R., Marcinkowski T.: Prosty sposób wyznaczania optymalnej długości ostróg na piaszczystych, wielorewowych brzegach mórz bezpływowych. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 42, Nr 2, 2021, str. 54-61
 33. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Uścinowicz G.: Lithodynamic Processes along the Seashore in the Area of Planned Nuclear Power Plant Construction: A Case Study on Lubiatowo at Poland. Energies, Vol. 16, No. 6, 2021, str. 1636-1-1636-16 , DOI: 10.3390/en14061636

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E.: Flood and erosion management on a dynamic spit, the Hel Peninsula, Poland. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., Elsevier B. V. 2015, str. 535-558
 2. Burcharth H. F., Zanuttigh B., Andersen T. L., Lara J. L., Steendam G. J., Ruol P., Sergent P., Ostrowski R., Silva R., Martinelli L., Quvang J., Norgaard H., Mendoza E., Simmonds D. J., Ohle N., Kappenberg J., Pan S., Nguyen D. K., Toorman E. A., Prinos P., Hoggart S. P. G., Chen Z., Piotrowska D., Pruszak Z., Schönhofer J., Skaja M., Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Leontyev I., Angelelli E., Formentin S. M., Smaoui H., Bi Q., Sothmann J., Schuster D., Li M., Ge J., Lendzion J., Koftis T., Kuznetsov S., Puente A., Echavarri B., Medina R., Diaz-Simal P., Rodriguez I. L., Maza M., Higuera P.: Innovative engineering solutions and best practices to mitigate coastal risk. W: Coastal risk management in a changing climate. Red. Zanuttigh B., Nicholls R. J., Vanderlinden J.-P., Thompson R. C., Burcharth H. F., Elsevier B. V. 2015, str. 55-170

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Pruszak Z., Ostrowski R., Szmytkiewicz P., Schönhofer J.: Field studies on wave-induced shallow water morphological features. W: Coastal Engineering 2008. Proceedings of the 31st International Conference. Red. Smith J. M., World Scientific Publishing Company 2009, str. 2015-2027 , 31st International Conference on Coastal Engineering, 31 August-5 September 2008, Hamburg
 2. Szmytkiewicz P.: Infragravity waves in the South Baltic dissipative coastal zone. W: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas. Red. Chubarenko B., Terra Baltica 2010, str. 100-104 , 2nd International Conference (school) on Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas, 26-30 June 2010, Baltiysk
 3. Ostrowski R., Pruszak Z., Schönhofer J., Szmytkiewicz M., Szmytkiewicz P.: Influence of demagedgroins on noureshed seashore. W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, str. 1343-1350 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain
 4. Różyński G., Szmytkiewicz P.: Long term evolution of Baltic Sea sandy beach forced by winter north Atlantic oscillation (NAOWI). W: 33rd Conference on Coastal Engineering. [Proceedings]. 2012, str. 262-271 , 33rd International Conference on Coastal Engineering ICCE 2012, 1-6 July 2012, Santander, Spain

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku