Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #6854 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id6854
titleEmpiryczna analiza klimatu falowego w płytkowodnej strefie brzegu dysypatywnego
authorsSzmytkiewicz P.1, Różyński G.1
affiliations
pages128 — 134
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id6853
year2008
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 29, Nr 3
publisherNOT

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku