Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #26

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id26
lastnameRóżyński
forenameGrzegorz
roomA07
e-mailgrzegorz@ibwpan.gda.pl
photophoto rozynski_grzegorz.jpg
statusP
ORCID0000-0001-9822-9847

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku