Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #1058

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id1058
lastnameSzmytkiewicz
forenamePiotr
roomA32
e-mailp.szmytkiewicz@ibwpan.gda.pl
photophoto szmytkiewicz_piotr.jpg
statusP
ORCID0000-0001-6231-920X

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku