Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7975 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7975
titleDeteriorated groynes
authorsRóżyński G.1, Basiński T., Ostrowski R.1, Pruszak Z.1, Schönhofer J.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz M.1, Szmytkiewicz P.1
affiliations
full text linkhttp://www.coastalwiki.org/coastalwiki/Deteriorated_groynes
attributes [reviewed] [scientific]
languageen
PART OF
typeC
database id7974
year2012
seriesCoastal Wiki

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku