Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #75

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id75
lastnameSkaja
forenameMarek
roomA51
e-mailmskaja@ibwpan.gda.pl
photophoto 75.jpg
statusP
ORCID0000-0002-1033-2792

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku