Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Author #25

ATTRIBUTEVALUE
typeauthor
database id25
lastnameSzmytkiewicz
forenameMarek
roomA51
e-mailmareksz@ibwpan.gda.pl
photophoto szmytkiewicz_marek.jpg
statusP
ORCID0000-0003-1854-8261

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku