Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Essay #7962 details

ATTRIBUTEVALUE
typeA
database id7962
titleWpływ ostróg na skuteczność sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego
authorsPruszak Z.1, Schönhofer J.1, Skaja M.1, Szmytkiewicz P.1, Szmytkiewicz M.1
affiliations
pages593 — 597
attributes [reviewed] [scientific]
languagepl
points4
PART OF
typeC
database id7961
year2012
seriesInżynieria Morska i Geotechnika
issueR. 33, Nr 5

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku